MFF UK a RSJ potvrzují spolupráci

MFF UK a RSJ potvrzují spolupráci

Fakulta / článek

V prosinci loňského roku byla v prostorách Karolina podepsána deklarace o spolupráci mezi MFF UK, Nadací RSJ a RSJ. Všechny tři strany chtějí nadále společnými silami přispívat ke zvýšení úrovně matematického a informatického vzdělávání v ČR.

Ze slavnostního setkání v Karolinu - zleva Anton Tyutin a Libor Winkler, zástupci RSJ, a Jan Kratochvíl, Mirko Rokyta a Jiří Sgall z MFF UK  (foto: Hrabáková)
Ze slavnostního setkání v Karolinu - zleva Anton Tyutin a Libor Winkler, zástupci RSJ, a Jan Kratochvíl, Mirko Rokyta a Jiří Sgall z MFF UK (foto: Hrabáková)

„Ve skupině RSJ se snažíme rozvíjet mecenášství v České republice a podporovat neziskové organizace a projekty, které mají celospolečenský význam. Prostřednictvím naší dlouhodobé spolupráce s MFF UK podporujeme rozvoj akademické excelence mladých lidí v oborech blízkých RSJ, zejména tedy v matematice, informatice a ekonomii,“ uvedl k podpisu deklarace předseda správní rady Nadace RSJ a řídicí partner finanční skupiny RSJ Libor Winkler.

Nadace RSJ, součást stejnojmenné finanční skupiny, již několik let formou stipendií podporuje talentované studenty Matfyzu. Pravidelně oceňuje vítěze soutěží o nejlepší diplomové práce v oblasti pravděpodobnosti a statistiky a v některých oborech informatiky. „Sponzoruje také akce typu letních škol, konference s mezinárodní účastí anebo třeba matematickou soutěž pro středoškoláky Náboj,“ upřesnil doc. Mirko Rokyta, proděkan pro matematickou sekci MFF UK, na které užší spolupráce s RSJ trvá nejdéle.

Odhodlání pokračovat ve společných aktivitách potvrdili zástupci všech stran slavnostním podpisem. „Je to pro nás mimo jiné i poděkování a navrácení k alma mater,“ zmínil Ing. Winkler jednu z motivací. V RSJ totiž působí řada absolventů Matfyzu, mezi které patří i zakladatel společnosti Karel Janeček. „Deklarace je mimo jiné také vyjádřením společného zájmu více propojit akademickou a komerční sféru,“ dodává doc. Rokyta.

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.