Matfyz FEAT má vítěze

Matfyz FEAT má vítěze

Fyzika / reportáž

V pátek 22. 11. probÄ›hlo finále v soutěži pro stĹ™ednĂ­ a základnĂ­ školy Matfyz FEAT, jejĂ­mĹľ cĂ­lem bylo podpoĹ™it kreativnĂ­ zpĹŻsoby vĂ˝uky fyziky pomocĂ­ vymýšlenĂ­ a vĂ˝roby pomĹŻcek. HlavnĂ­ cenu zĂ­skal dvouÄŤlennĂ˝ tĂ˝m z osmiletĂ©ho gymnázia Christiana Dopplera.

Matfyz Feat 2013 - předseda poroty doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc
Matfyz Feat 2013 - předseda poroty doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc

V prezentaÄŤnĂ­ mĂ­stnosti se sešlo 8 tĂ˝mĹŻ, kterĂ© byly vybrány a podpoĹ™eny MFF UK grantovĂ˝mi penÄ›zi, kterĂ© umoĹľnily kaĹľdĂ©mu tĂ˝mu realizovat vlastnĂ­ projekt. Spektrum pomĹŻcek, kterĂ© jsme mohli vidÄ›t ve velkĂ© aule, bylo velmi pestrĂ©. TĂ˝my z celĂ© republiky se peÄŤlivÄ› pĹ™ipravovaly na tento den, kdy budou moci odprezentovat vĂ˝sledky svĂ© práce odbornĂ© porotÄ›. NÄ›kterĂ© pomĹŻcky bylo moĹľnĂ© vidÄ›t na vlastnĂ­ oÄŤi, a ty, kterĂ© nebylo moĹľnĂ© pĹ™emĂ­stit, dokládala peÄŤlivá dokumentace.

Kdo se účastnil finále? Žáci Jan Drbohlav a Václav Jaroš ze základnĂ­ školy pĹ™edvedli funkÄŤnĂ­ model solárnĂ­ho vÄ›trnĂ­ku. Petr PĹŻlpán a Ivan Tarant z vĂ­celetĂ©ho gymnázia Na VĂ­tÄ›znĂ© pláni pĹ™ipravili soubor panelĹŻ pro demonstraci z elektroniky, kterĂ˝ obsahoval multivibrátor, zesilovaÄŤ, oscilaÄŤnĂ­ obvod a AM pĹ™ijĂ­maÄŤ. Ĺ imon Karch, Josef Ĺ tefl a KateĹ™ina Bouchalová z gymnázia HavĂ­Ĺ™ov uvedli v Ĺľivot projekt s názvem Mechanická kmitánĂ­ a vlnÄ›nĂ­ obsahujĂ­cĂ­ vĂ˝robu nÄ›kolika objemnĂ˝ch vlnostrojĹŻ. Petr Bazgier z gymnázia ÄŚeskĂ˝ Těšín sestavil stroj na elektĹ™inu pohánÄ›nĂ˝ reakcĂ­ mentosu vhozenĂ©ho do Coca-Coly. Zuzana Procházková z Gymnázia Na VĂ­tÄ›znĂ© pláni se pokusila zprovoznit elektromotor na citronovĂ˝ pohon. KristĂ˝na KoĹ™enská a Olivie Franklová z Gymnázia CH. Dopplera provedly svĹŻj pokus postavenĂ˝ na ArchimedovÄ› zákonÄ› s hĂ©liem a balĂłnky podpoĹ™enĂ˝ vlastnĂ­mi vĂ˝poÄŤty. NejpoÄŤetnÄ›jší tĂ˝m ve sloĹľenĂ­ William Tatarko, Stanislav Taborovets, Jan HladĂ­k, a Pavel Obdržálek z Gymnázia Ch. Dopplera sestavili ve svĂ© škole Foucaltovo kyvadlo. A nakonec Pavel Obdržálek, kterĂ˝ vytvoĹ™il vlastnĂ­ dĂ­lÄŤĂ­ projekt, v rámci nÄ›jĹľ zajišťoval bezdrátovĂ˝ pĹ™enos dat z kyvadla pro dlouhodobĂ© monitorovánĂ­ odchylek.

Cena Matfyz FEAT:
ArchimedĹŻv zákon v plynech: KristĂ˝na KoĹ™enská, Olivie Franklová (gymnázium Christiana Dopplera)

Cena pro řešitele do 16 let:
MechanickĂ© kmitánĂ­ a vlnÄ›nĂ­: Ĺ imon Karch, Josef Ĺ tefl, KateĹ™ina Bouchalová (gymnázium HavĂ­Ĺ™ov)

Cena poroty:
Stroj tvoří elektřinu: Petr Bazgier (gymnázium Český Těšín)

Zkratka FEAT v sobÄ› ukrĂ˝vá tĹ™i slova: FyzikálnĂ­ Experimenty ATraktivnÄ›. Doufáme, Ĺľe tato soutěž pĹ™ispÄ›la k ĹľivÄ›jšímu zájmu o fyziku na stĹ™ednĂ­ch a základnĂ­ch školách. Vzhledem k zápalu pro pokusy stran finalistĹŻ doufáme, Ĺľe se to povedlo.

Tento ÄŤlánek jsme automaticky naimportovali z pĹ™edchozĂ­ho redakÄŤnĂ­ho systĂ©mu. Pokud se v nÄ›m nÄ›co pokazilo, dejte nám prosĂ­m vÄ›dÄ›t.