Matfyz a Elixír do škol spojují síly

Matfyz a Elixír do škol spojují síly

Učitelství / rozhovor

Mezi partnery MFF UK se před nedávnem zařadila nezisková organizace Elixír do škol, která v Česku už pět let poskytuje podporu učitelům přírodovědných oborů. O projektu i spolupráci s MFF UK hovoří ředitelka organizace Petra Prošková.

Pokusování s fyzikou pro první stupeň ZŠ v regionálním centru v Plzni (foto: Elixír do škol)
Pokusování s fyzikou pro první stupeň ZŠ v regionálním centru v Plzni (foto: Elixír do škol)

Cílem Elixíru do škol je zkvalitňovat výuku na základních a středních školách a podporovat učitele. Na jaké obory se organizace zaměřuje?

V roce 2013, kdy byl Elixír založen jako projekt pod křídly Nadace Depositum Bonum, bylo jeho posláním zejména zkvalitňování přírodovědného vzdělávání v Česku. Nyní jde primárně o fyziku a startujeme rozšíření do oblasti využívání digitálních technologií.

Vizí naší organizace je, aby se všechny děti ve škole učily naplno a s radostí. Klíčoví jsou v tomto ohledu učitelé, proto se při naplňování našeho poslání soustředíme právě na ně. Vytváříme jim podmínky a podporujeme je v tom, aby mohli učit smysluplně. Tedy aby ve výuce uplatňovali takové metody, které v dětech vzbuzují činorodost (experimenty, badatelsky orientovaná výuka), a současně neopomíjeli ani zpětnou reflexi a zjišťovali, jaké dopady má výuka na učení dětí.

Po celé České republice jste dosud zřídili více než 20 regionálních center, v nichž se učitelé fyziky pravidelně scházejí a vyměňují si své zkušenosti. Jak konkrétně centra fungují a co učitelům nabízejí?

Regionální centra fungují už šestým rokem a jsou rozeseta ve 22 městech po ČR. V provozu máme také tzv. létající centra, v nichž setkání probíhají nepravidelně podle aktuálního zájmu účastníků z daného regionu.

Unikátní je, že centra fungují odspodu a čistě na základě kolegiálního sdílení. Učitelé tak sami vytvářejí platformu pro kolegiální vzdělávání. Nikdo nikomu nenařizuje, "co a jak má dělat". V praxi to znamená, že každé centrum vede jeden nebo dva zkušení učitelé, kteří sami nebo ve spolupráci s dalšími návštěvníky připravují program a náplň jednotlivých setkání. Většina vedoucích prošla tréninkem heuristické výuky pod vedením Ireny a Leoše Dvořákových z katedry didaktiky fyziky MFF UK, což dává celému projektu vysokou obsahovou kvalitu. Setkání obvykle probíhají velmi podobně jako skutečná výuka. To znamená, že si během nich učitelé zkoušejí experimenty a úlohy, které posléze budou v hodinách řešit se svými žáky. Zázemí pro centra nacházíme převážně ve školách zapojených do projektu.

S jakými motivacemi učitelé do center nejčastěji přicházejí?

Přivádí je hlavně zájem o fyziku a pak také touha obohatit vlastní výuku. Návštěvníky center spojuje především to, že chtějí učit jinak. Zkrátka tak, aby výuka bavila nejen je, ale také žáky. Mají zájem na tom, aby děti přirozeně získaly lásku k předmětu a ve výsledku se více naučily. Z toho vyplývá i naše motto - Pro radost z poznávání a učení.

Pro učitele je navíc důležité, že se mají s kým poradit a mohou s kolegy sdílet to, s čím se ve škole a při výuce potýkají. V centrech se cítí "mezi svými" a rádi se do nich vracejí. Skoro 70 % z nich navštěvuje naše centra opakovaně již několik let.

České školy se potýkají s velkým nedostatkem fyzikářů. Jak může Elixír do škol pomoci zlepšit situaci v tomto směru?

Do center chodí i neaprobovaní učitelé fyziky. Věřím, že právě pro ně může být Elixír velkou oporou a pomocí. Zkušenosti aprobovaných kolegů mohou takovému učiteli dodat jistotu a otevírají mu dlouhodobě prostor pro získání odborných i učitelských dovedností. V komunitě zkušených fyzikářů se tak nikdy nebude cítit osamoceně. Centra jsou otevřena samozřejmě nejen pro začínající, ale i ještě studující fyzikáře. Pomoc a podpora nováčkům je u zkušenějších kantorů v centrech samozřejmostí.

Pokud fyzikáři dokáží své žáky přesvědčit, že fyzika je zábavná – vezmou je do fyzikální kuchyně, nechají je „vařit” a fyziku „ochutnat”, jak často s oblibou říkám – bude to mít za čas dopad i na počet studentů učitelství fyziky. To by, myslím, mohl být velmi cenný „side efekt“ naší společné práce.

Elixír do škol vznikl před pěti lety jako vlajkový projekt Nadace Depositum Bonum. Na počátku letošního roku se stal samostatnou neziskovou organizací. Proč k osamostatnění došlo?

Šlo o přirozený vývoj. Projekt pod křídly Nadace České spořitelny dospěl a má potenciál a ambice rozšířit funkční model i do dalších oblastí výuky. K tomu bude kromě nadace, která zůstává jeho zakladatelem, potřebovat i další partnery. Elixír je v mnohém již dnes příkladem dobré praxe. Osamostatněním si otevřel další prostor a má šanci aspirovat na leadera v oblasti podpory učitelů se sledovatelnými dopady na učení dětí.

Co by do projektu měla vnést Matematicko-fyzikální fakulta?

Spolupráce s MFF UK má dlouholetou tradici a podpis partnerské smlouvy je vlastně jen takovou třešničkou na dortu. Bez MFF UK by Elixír nikdy nemohl vzniknout. Celé fungování center vychází a staví na projektu Heuréka, který na katedře didaktiky fyziky vedou již od 90. let Irena a Leoš Dvořákovi. Irena je také klíčovým garantem obsahu fyzikálních center.

Jsem přesvědčena, že akademické prostředí je klíčovým prvkem, který má vliv na to, jak budou další učitelé děti učit. MFF UK je leaderem v přípravě kvalitních učitelů fyziky a je nám ctí mít takového partnera. Těším se, že spolupráci rozšíříme o další aktivity, např. v oblasti robotiky a digitálních technologií. Věřím, že velmi zajímavé mohou být projekty na popularizaci fyziky a že vzájemná propagace fakulty a Elixíru povede i ke zvýšení zájmu třeba právě o obor učitelství fyziky.

Kdyby třeba z poloviny středních škol v České republice přišel ročně jeden absolvent nebo absolventka se zájmem o studium, bylo by to skvělé. Současní učitelé fyziky k tomu mohou hodně přispět. Třeba takovýto smělý cíl by mohl být jedním z našich společných zájmů.

Přidejte se ke komunitě nadšených fyzikářů v rámci Elixíru do škol.


Mohlo by vás také zajímat:

Zakladatelka Heuréky: Fyzika se musí zažít

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.