Jak meteorologové pomohli vyhrát válku

Jak meteorologové pomohli vyhrát válku

Fyzika / článek

Bez meteorologických radarů, satelitů, modelů a superpočítačů museli meteorologové předpovídat počasí během druhé světové války. Na jejich zkušenostech a porozumění atmosféry závisela i největší námořní invaze v historii. Před 77 lety, na počátku června roku 1944, se spojenci připravovali na vylodění v Normandii v rámci takzvané operace Overlord.

Hlavní meteorolog kapitán James Stagg (foto: Public domain, via Wikimedia Commons)
Hlavní meteorolog kapitán James Stagg (foto: Public domain, via Wikimedia Commons)

Téměř 160 tisíc vojáků, více než 500 lodí, tanky a další vojenská technika, ti všichni museli překročit kanál La Manche a za podpory letectva a děl námořnictva se vylodit na plážích Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword.

Termín invaze byl pečlivě vybírán, takzvaný den D musel splňovat několik podmínek. Kvůli letectvu bylo třeba, aby byl měsíc v úplňku a panovala dobrá viditelnost. Hladinu moře nesměly brázdit vysoké vlny a také měl být odliv, aby námořníci dokázali identifikovat miny a bariéry, které na pláže umístili Němci. Všechny tyto podmínky byly splněny ve dnech 5. – 7. června.

Další zásadní proměnnou však bylo počasí. Operace vyžadovala jasné nebe a ne příliš silný vítr. V květnu roku 1944 bylo počasí většinou klidné, ale na počátku června se začalo výrazně zhoršovat. Azorská tlaková výše, která se v zimě většinou posouvá k jihu a v létě k severu, se tenkrát k severu nepřesouvala dostatečně na to, aby blokovala přechod série tlakových níží přes severní Atlantik a kanál La Manche.

Na nejpřesnější předpovědi počasí pro termín invaze pracovalo šest meteorologů. Šlo o dvojice zástupců britské Met Office, Královského námořnictva a americké armády. Hlavním meteorologem, na kterém závisela všechna důležitá rozhodnutí, byl kapitán James Stagg. Jak to u předpovědí počasí bývá, každý tým meteorologů měl jiný názor. Američané se řídili zejména historickými meteorologickými podmínkami pro dané období a místo. Věřili, že s tímto přístupem mohou předpovídat počasí i na několik dní, ne-li týdnů dopředu. Podle nich mělo být příznivé počasí už 5. června, a proto chtěli, aby se invaze uskutečnila v tento den.

Naproti tomu britští meteorologové (mezi které patřil i Nor Sverre Petterssen, student známého švédského meteorologa Tora Bergerona, kterému vděčíme za vysvětlení vzniku dešťových kapek) se řídili norskou školou a zpracovávali data z měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu z meteorologických stanic. Kromě pozemních meteorologických stanic ve Spojeném království také využívali meteorologická data z lodí v Atlantiku a spojeneckých letadel. Spojencům se navíc podařilo prolomit kódy Němců, a tak mohli britští meteorologé používat i německá data o počasí.

S těmito znalostmi se Britové snažili zmapovat systémy tlakových níží a výší, polohy studených a teplých front a jejich pohyb. Při přechodu tlakové níže očekávali zhoršení počasí, při přechodu tlakové výše mělo následovat pěkné počasí. Britové věděli, že nejsou schopni předpovědět počasí na více než den dva dopředu. Nicméně 3. června v noci to vypadalo, že se přibližuje tlaková níže, a 5. června tak bude špatné počasí.

Otázkou bylo, jak dlouho špatné počasí potrvá. Pokud by invaze nebyla uskutečněna v následujících dnech, muselo by se čekat minimálně do 19. června, kdy měl opět nastat odliv. Avšak delší čekání by znamenalo i větší pravděpodobnost, že Němci odhalí přípravy na invazi, a spojenci tak přijdou o moment překvapení. Meteorologové skutečně na 19. června předpovídali velmi vhodné podmínky pro invazi, nicméně právě v tento den udeřila v kanále La Manche neočekávaná bouře, která způsobila velké škody na umělém přístavu Mulberry a přerušení lodní dopravy a leteckých operací.

Meteorologové předali informace kapitánu Jamesi Staggovi, který na jejich základě doporučil generálu Dwightu Eisenhowerovi posunout invazi z 5. června alespoň o 24 hodin. Ten tak učinil a tisíce vojáků nadále čekaly na vyplutí.

Kdo měl pravdu?

Počasí se nad kanálem La Manche začalo zhoršovat odpoledne 4. června. Ráno 5. června bylo rozbouřené moře a vítr dosahoval rychlosti kolem 40 – 50 km/h. K invazi tedy tento den naštěstí nedošlo. Najde se v následujících dnech nějaké „okno“, kdy se alespoň na chvíli podmínky zlepší? Zatím to tak nevypadalo. Až do chvíle, kdy jedna loď, nacházející se asi 950 km západně od Severního Irska, nahlásila vzestup tlaku. Znamená to, že se Azorská tlaková výše posouvá k severu a odsune tedy přicházející bouře nebo je alespoň pozdrží? Mohlo by jít o tzv. „okno“, které meteorologové hledají?

Meteorologové z Met Office stále nechtěli povolit invazi 6. června, ale jejich kolegové z americké armády i britského námořnictva ano. Pozdě večer 4. června se hlavní meteorolog Stagg sešel se spojeneckými veliteli. Za okny foukal silný vítr a intenzivně pršelo. Stagg informoval Eisenhowera o tom, že 6. června by se počasí mělo zlepšit. Měl by ještě foukat vítr o rychlosti kolem 20 – 30 km/h, ale obloha se vyjasní. Podmínky sice nebudou ideální, ale invaze bude možná. Velitelé se se Staggem znovu setkali brzy ráno 5. června. Tlaková výše zesilovala. Datum invaze bylo potvrzeno: 6. 6. 1944, den D.

5. června dopoledne vypluly lodě do silného větru kolem 30 – 40 km/h. Vítr dělal potíže vyloďovacím plavidlům a také vojákům, kteří nebyli zvyklí na moře. S mořskou nemocí museli vydržet 17hodinovou cestu. Během plavby je doprovázely skoro dvoumetrové vlny. Některé lodě byly zaplavené, jiné ztroskotaly.

Brzy ráno 6. června průzkumná letadla pro výsadkáře vletěla do velkého množství oblaků nad pobřežím Francie. Vzhledem ke ztížené navigaci mnoho výsadkářů dopadlo daleko od svého cíle. Z 32 tanků, které se měly dostat na pláž Omaha, se jich ztratilo 27. Ale zbytek se do cíle dostal a kolem poledne se počasí začalo opravdu zlepšovat, jak meteorologové předpovídali.

Na konci dne byla obloha skoro jasná, 15 °C a vítr foukal rychlostí 20 – 30 km/h. Operace byla úspěšná. Spojenci sice ztratili 12 tisíc mužů, to byl však jen o zlomek toho, kolik mohli ztratit, kdyby přišli o moment překvapení.

Proč byli Němci překvapení?

Němci dobře věděli, že pátý až sedmý červen budou jediné dny v měsíci, kdy bude odliv a úplněk, přesto je spojenecká vojska zastihla nepřipravené. Mnoho německých vojáků bylo tou dobou na válečných hrách v Bretani. Lodě s torpédy kotvily v přístavech. Řada mužů byla poslána domů na dovolenou. Dokonce i generál Rommel odjel v tuto dobu za svou ženou do Berlína, aby jí předal boty k narozeninám…

Němci jednoduše věřili, že v těchto dnech bude počasí na invazi až příliš špatné. Ostatně stejně jako Britové. Stejně jako spojenečtí meteorologové zmapovali tlakové útvary a fronty. Nevíme, jestli také očekávali zlepšení počasí 6. června, ale stejně jako spojenci předpovídali silné větry o rychlosti kolem 20 – 30 km/h, možná dokonce vyšší, a to až do poloviny června. Podle hlavního velitele nebyla za takto silného větru invaze možná. Němci tedy počasí předpověděli správně, nevěděli však, že pro spojence je vítr o rychosti 20 – 30 km/h dostatečně příznivý.

Samozřejmě ani Němci nepodceňovali význam meteorologie, ale na rozdíl od spojenců neměli dostatek dat z meteorologicky významných oblastí. Proto například v roce 1943 postavili tajnou meteorologickou základnu na poloostrově Labrador v Kanadě.

Dlouho po invazi i po válce se nově zvolený prezident John F. Kennedy ptal svého předchůdce a vrchního velitele spojeneckých expedičních sil v Evropě generála Eisenhowera, jak je možné, že tato invaze uspěla. Ten mu odpověděl: „Protože jsme měli lepší meteorology než Němci!“

Použité zdroje:

D-Day and Operation Overlord - Met Office. Weather and climate change - Met Office [online]. Copyright © Crown Copyright [cit. 03.06.2021]. Dostupné z: https://www.metoffice.gov.uk/research/library-and-archive/archive-hidden-treasures/d-day

Forecasting D-Day. NASA Earth Observatory - Home [online]. Dostupné z: https://earthobservatory.nasa.gov/images/145143/forecasting-d-day

How D-Day Was Delayed By A Weather Forecast | Imperial War Museums. Imperial War Museums [online]. Copyright © IWM 2021 [cit. 03.06.2021]. Dostupné z: https://www.iwm.org.uk/history/how-d-day-was-delayed-by-a-weather-forecast

D-Day: An Expert View of the Weather Forecast That Changed History | The Weather Channel - Articles from The Weather Channel | weather.com. [online]. Copyright © Copyright TWC Product and Technology LLC 2014, 2021 [cit. 03.06.2021]. Dostupné z: https://weather.com/news/news/2019-06-05-d-day-weather-forecast-changed-history

The Weather Network - D-Day: How meteorologists helped win the war. [online]. Copyright © 2021 The Weather Network [cit. 03.06.2021]. Dostupné z: https://www.theweathernetwork.com/ca/news/article/how-meteorologists-helped-on-d-day-normandy-landings-eisenhower-juno-beach-meteorology

D-Day Analyses | ECMWF. ECMWF | Advancing global NWP through international collaboration [online]. Copyright © European Centre for Medium [cit. 03.06.2021]. Dostupné z: https://www.ecmwf.int/en/research/projects/era-clim/d-day-analyses

The Secret Nazi German Weather Station In Canada, Discovered 38 Years After It Was Built. WAR HISTORY ONLINE - THE PLACE FOR MILITARY HISTORY NEWS AND VIEWS [online]. Copyright © Copyright 2012 [cit. 03.06.2021]. Dostupné z: https://www.warhistoryonline.com/world-war-ii/weather-station-kurt.html


Mohlo by vás také zajímat:

Led na Zemi taje výrazně rychleji než dřív
Ledový dárek z nebe
Ozonová díra je největší za posledních několik let