Inspirováno částicemi

Inspirováno částicemi

Fyzika / článek / pozvánka

Pavilon IMPAKT hostĂ­ do konce příštĂ­ho tĂ˝dne vĂ˝stavu studentskĂ˝ch umÄ›leckĂ˝ch pracĂ­ inspirovanĂ˝ch svÄ›tem částicovĂ© fyziky. V praĹľskĂ© Troji ji za účasti autorĹŻ ve stĹ™edu otevĹ™ela slavnostnĂ­ vernisáž.

VĂ˝tvarná dĂ­la vznikla v rámci veĹ™ejnĂ©ho programu prestiĹľnĂ­ mezinárodnĂ­ konference částicovĂ˝ch fyzikĹŻ ICHEP2020. Ta se na pĹ™elomu ÄŤervence a srpna mÄ›la konat v Praze, avšak kvĹŻli pandemii koronaviru se odehrála pouze virtuálnÄ›. Ze stejnĂ©ho dĹŻvodu musel bĂ˝t posunut i termĂ­n vĂ˝stavy. Ta je nynĂ­ k vidÄ›nĂ­ ve foyer novĂ© budovy Matfyzu v praĹľskĂ© Troji.

VĂ˝stavu tvoří necelá dvacĂ­tka vĂ˝tvarnĂ˝ch pracĂ­ od žákĹŻ a studentĹŻ základnĂ­ch, stĹ™ednĂ­ch i vysokĂ˝ch škol ÄŚR, kteří se na jaĹ™e zapojili do projektu BeInspired@ICHEP2020. CĂ­lem projektu, kterĂ˝ zaštĂ­til vĂ˝znamnĂ˝ ÄŤeskĂ˝ vĂ˝tvarnĂ­k prof. VladimĂ­r Kokolia, bylo propojit umÄ›leckĂ˝ svÄ›t a ÄŤĂˇsticovou fyziku.

Na vytvoĹ™enĂ­ dÄ›l mÄ›li studenti zhruba ÄŤtvrt roku, bÄ›hem kterĂ©ho mohli dĂ­la konzultovat s pĹ™ednĂ­mi ÄŤeskĂ˝mi částicovĂ˝mi fyziky a takĂ© s prof. Kokoliou. SamostatnĂ© tvorbÄ› pĹ™edcházel v Ăşnoru jednodennĂ­ workshop na FakultÄ› jadernĂ© a fyzikálnÄ› inĹľenĂ˝rskĂ© ÄŚVUT, kterĂ˝ vedl dr. Michael Hoch. RakouskĂ˝ fyzik je známĂ˝ hlavnÄ› dĂ­ky svĂ˝m kolážím a umÄ›leckĂ˝m fotografiĂ­m, kterĂ© poĹ™izuje ve švĂ˝carskĂ©m CERNu.

VzniklĂ© vĂ˝tvarnĂ© práce budou v trojskĂ©m IMPAKTu vystaveny minimálnÄ› do konce příštĂ­ho tĂ˝dne.