Hurikánová sezóna v Atlantiku láme rekordy

Hurikánová sezóna v Atlantiku láme rekordy

Fyzika / článek

Sezóna hurikánů v Atlantiku oficiálně trvá od 1. června do 30. listopadu. Za toto období bývá v průměru pojmenováno přibližně 12 tropických bouří. Letos jich však meteorologové zaznamenali už 26, z toho devět hurikánů. Po roce 2005 jde teprve o druhou sezónu, kdy se pro pojmenování bouří musela začít používat i řecká abeceda, protože původní seznam jmen nestačil.

14. září se nad Atlantikem vyskytovalo pět tropických cyklón (foto: NOAA, Public domain, via Wikimedia Commons)
14. září se nad Atlantikem vyskytovalo pět tropických cyklón (foto: NOAA, Public domain, via Wikimedia Commons)

Tropická cyklóna má několik stádií vývoje. Začíná jako porucha v proudění vzduchu a pak se z ní stává tropická deprese (s rychlostí proudícího větru do 17 m/s). Následně se může proměnit v tropickou bouři, ve které rychlost větru dosahuje až 33 m/s. Z ní se někdy vyvine tropická cyklóna (rychlost větru nad 117 km/h) s typickým „okem hurikánu“.

Jména podle manželek i svatých

Tropické cyklóny mají různé názvy podle svého výskytu ve světě. V Atlantiku a severovýchodním Pacifiku jsou to hurikány, v severozápadním Pacifiku se označují jako tajfuny nebo supertajfuny a v Indickém oceánu a jižním Pacifiku se jim říká cyklóny. Pokud tropická cyklóna dosáhne stádia tropické bouře, dostává navíc také vlastní jméno.

Jména bouřím dávali už naši předci před několika staletími. V minulosti byly například pojmenovávány podle míst, kde působily velké škody nebo podle svatých (např. hurikán z roku 1825 se nazýval Svatá Anna). Lidskými jmény začal cyklóny a anticyklóny jako první pojmenovávat meteorolog Clement Wargge v letech 1887-1907. Během druhé světové války dávali vojáci bouřím a hurikánům jména nejprve podle armádní fonetické abecedy a později podle svých přítelkyň nebo manželek. Ještě dlouho po válce se používala jen ženská jména, což vyvolalo řadu protestů.

Světová meteorologická organizace (WMO) používá od roku 1979 vlastní systém pojmenování, ve kterém se mužská a ženská jména střídají. Jednotlivé seznamy místních jmen se odlišují podle lokalit. V Atlantiku jsou hurikány pojmenovávány podle šesti abecedních seznamů, které obsahují 21 jmen (vynechávají se písmena Q, U, X, Y, Z). Každý rok se využívá jeden seznam, po šesti letech se cyklus opakuje (například seznam použitý v roce 2018 se znovu použije v roce 2024).

Jestliže je nějaký hurikán obzvlášť ničivý, jako tomu bylo například v případě Katriny nebo Irmy, je jméno z budoucích seznamů vyškrtnuto a nahrazeno jiným. Pokud se během jednoho roku objeví více než 21 hurikánů, používá se řecká abeceda.

Rekordní rok 2020

Ačkoliv hurikánová sezóna oficiálně začíná až 1. 6., první tropické bouře se letos v Atlantiku vytvořily už 16. 5. (Arthur) a 27. 5. (Bertha). Letošek je tak už šestým rokem po sobě, kdy se tropické bouře vytvořily ještě před oficiálním začátkem sezóny. Z dosavadních 26 pojmenovaných tropických bouří jich deset dorazilo k pevnině USA, což zlomilo rekord z roku 1916. Tato sezóna je také vůbec první, kdy sedm pojmenovaných bouří dorazilo k pobřeží USA ještě před začátkem září.

Mimořádnou aktivitu letošní hurikánové sezóny dokazuje i fakt, že 14. září se nad Atlantikem vyskytovalo pět tropických cyklón (Paulette, Rene, Sally, Teddy a Vicky), což vyrovnává rekord z roku 1971. Pátek 18. září byl také jediným dnem v historii, kdy byly pojmenovány tři bouře (Wilfred, Alpha a Beta).

Podle předpokladů se v roce 2020 vytvořilo mimořádně velké množství pojmenovaných bouří. Například písmena V (Vicky) bylo dosaženo už 14. září. Vicky tak překonala rekord z roku 2005, kdy se 9. října vytvořila bouře Victor. Dosud museli meteorologové použít řeckou abecedu jen jednou, a to ve zmíněném roce 2005, kdy bylo využito prvních šest písmen. Ten samý rok byl také rekordní, pokud jde o výskyt ničivých hurikánů jako Katrina, Rita a Wilma (tato jména byla z následujících seznamů vyškrtnuta).

Letos v červnu způsobila milionové škody a oběti na životech tropická bouře Cristobal, která zasáhla Guatemalu, Mexiko a USA. V červenci se vytvořily zejména bouře Fay a Gonzalo a hurikány prvního stupně Hanna a Isaisa. V srpnu zasáhl stát Luisiana hurikán Laura, zatímco hurikán Marco, který také mířil na USA, zeslábl. V září bylo pojmenováno deset tropických bouří, mezi nimi hurikány Nana, Paulette, Sally a Teddy. V polovině září se vytvořila subtropická bouře Alpha, která ovlivňovala počasí v Portugalsku. V říjnu se vytvořil devátý hurikán sezóny Delta.

Proč je letošní sezóna tak aktivní? Jedním z faktorů je jev La Nina. Jeho vlivem dochází k zmenšení střihu větru nad Karibikem a západním Atlantikem, což podporuje rychlejší a intenzivnější vývoj tropických bouří. Dalším důležitým faktorem je vysoká teplota oceánu, podpořená klimatickou změnou, která také nahrává vzniku hurikánů. Většina tropického a subtropického Atlantiku (včetně Mexického zálivu) je letos teplejší, než je průměrná hodnota, a v některých místech bylo dosaženo i rekordně vysokých teplot mořské vody.


Mohlo by vás také zajímat:

Jak pandemie koronaviru ztěžuje předpověď počasí
Všechny barvy nebe