Fyzikální pokusy rozkmitaly posluchárnu

Fyzikální pokusy rozkmitaly posluchárnu

Učitelství / fotogalerie / reportáž

Jedna ze dvou hlavních přednáškových místností trojského areálu Matfyzu se v úterý 27. října stala dějištěm fyzikálních pokusů. S workshopem, který sklidil velký úspěch na festivalu Science on Stage, vystoupil řecký fyzik Panagiotis Lazos. Předváděl, jak zajímavě a názorně provádět pokusy se záznamem a skládáním kmitů.

Záznam kmitů: historicky i moderně (pokusy ze Science on Stage)
Záznam kmitů: historicky i moderně (pokusy ze Science on Stage)

Fyzik Panagiotis, kratším jménem Takis, z Marasleio High School v Athénách svými pokusy české kolegy zaujal na letošním ročníku festivalu Science on Stage. „Viděli jsme na Science on Stage v Londýně hezkou sadu pokusů kolegy z Řecka, byly to zajímavě provedené pokusy na skládání kmitů, ke kterému připojil také přehledné povídání o historii těchto pokusů. Proto jsme mu navrhli, aby pokusy přivezl do Prahy,“ přibližuje pozadí workshopu doc. Zdeněk Drozd z katedry didaktiky fyziky MFF UK.

Úvodem seznámila dr. Jitka Houfková z KDF MFF UK návštěvníky nejprve s projektem Science on Stage, který je otevřený pro všechny učitele přírodovědných předmětů a jehož hlavním cílem je zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi nimi.

Samotný workshop s názvem Záznam kmitů: historicky i moderně byl pak rozdělen do dvou částí. V první Takis představil historické pomůcky, které sloužily ke znázorňování kmitů - harmonograf, ladičky, vibroskop a Blackburnovo kyvadlo. Na delší dobu se potom zastavil u osobnosti Julese Antoine Lissajouse, který dokázal zviditelnit zvuk. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout několik Lissajousových obrazců i způsob, jak je lze vytvořit.

Po náhledu do historie se druhá část workshopu zaměřila na využití softwaru Audacity, konkrétně na grafický záznam zvuku s jeho pomocí. Takis předvedl, jak jednoduše lze s využitím tohoto softwaru zvuk nahrát a potom v jeho grafickém znázornění hledat periodicitu a kmity. „Na fyzice se mi líbí, že odpovědi, které nám dává, jsou trvale platné. Mohou se třeba po padesáti letech změnit, to je pravda, ale obecně jsou poměrně trvalé,“ přibližuje Takis jeden z důvodů, proč se stal učitelem fyziky.

„Mezi mé nejoblíbenější fyzikální pokusy patří demonstrace fotoelasticity,“ říká dále k pokusům, které provádí ve vlastní třídě. „Vezmete dva polarizační filtry a dáte je za sebe. Mezi ně pak vložíte průhledný materiál, který – když se deformuje – stáčí rovinu polarizace světla. Lze potom pěkně zviditelnit vnitřní pnutí v materiálu. Při shodném natočení obou filtrů jimi světlo projde bez problémů, když ale jeden filtr pootočíme, již skrz filtry neuvidíme. Sehnat polarizační filtry je navíc velmi jednoduché a levné, a jde o velmi názorný pokus,“ vysvětluje Takis. „Kdybych se nestal učitelem fyziky, nejspíš bych byl hercem,“ dodává v závěrečném žertu.

Takisův workshop byl již druhým workshopem z mezinárodního festivalu Science on Stage v Londýně, který se v Troji konal. O týden dříve přijel do Prahy Jendrék Miklós z Gyorgy Boronkay Technical Secondary School v Maďarsku s úspěšným workshopem Kouzelné cívky (pokusy ze Science on Stage).

Katedra didaktiky fyziky dále plánuje například workshop Fotoluminiscence v experimentech Zdeňka Poláka z Jiráskova gymnázia v Náchodě, který byl účastníky festivalu Science on Stage v Londýně hodnocen jako třetí nejlepší z 41 workshopů, a na září 2016 připravuje Českou národní přehlídku Science on Stage v liberecké iQlandii. Jubilejní desátý mezinárodní Science on Stage festival potom proběhne v roce 2017 v maďarském Debrecínu.

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.