Finalistka FameLab: Popularizace je důležité téma

Finalistka FameLab: Popularizace je důležité téma

Fakulta / rozhovor

Koncem září se na Fakultě humanitních studií v Troji uskutečnilo národní finále stand-upové soutěže FameLab 2023. Mezi devíti finalisty, kteří měli v krátkém čase přesvědčit publikum o tom, že věda není nuda, byla také Zuzana Procházková z Matfyzu. Studentka meteorologie a klimatologie si za své tříminutové vystoupení s názvem Bude dnes pršet? vysloužila bronzovou příčku.

Vítězové národního finále: 1. místo a Cena diváků Marek Brousil (LFP UK), 2. místo Tereza Pavlíková (PřF MU v Brně), 3. místo Zuzana Procházková (MFF UK; foto: Vladimír Šigut)
Vítězové národního finále: 1. místo a Cena diváků Marek Brousil (LFP UK), 2. místo Tereza Pavlíková (PřF MU v Brně), 3. místo Zuzana Procházková (MFF UK; foto: Vladimír Šigut)

Co vás přimělo přihlásit se do FameLabu?

Popularizaci považuji za hodně důležité téma. Pokud lidé nebudou vědět, co děláme, těžko můžou docenit význam různých odvětví vědy. FameLab jako takový mi je navíc sympatický svou formou. Mimo jiné si myslím, že značná část diváků si odnese více z odlehčeného tříminutového vystoupení než z hodinové přednášky profesora v obleku. Proto mi přišlo dobré se do takovéto aktivity zapojit.

S jakým cílem jste do soutěže šla?

Mým cílem bylo zejména nacvičit si prezentování vědy srozumitelným způsobem – tak, aby to posluchače zaujalo. Pozitivním vedlejším efektem účasti v soutěži je ale také možnost seznámit se s ostatními finalisty a sdílet s nimi nadšení pro vědu.

Své tříminutové vystoupení jste nazvala prozaicky Bude dnes pršet?. Co konkrétně jste v něm prezentovala a jak jste se k tématu vůbec dostala?

V rámci vystoupení jsem s využitím lehce upravené krabice od bot ukazovala, jak funguje model pro předpovídání počasí a jakým způsobem je možné jej zpřesnit. Celé jsem to ilustrovala na předpovědi srážek, odtud ten název. Stejný postup zpřesňování modelů se ale využívá pro celou řadu dalších procesů v atmosféře. Včetně takzvaných gravitačních vln, které studuji na Katedře fyziky atmosféry již od svého magisterského studia. Toto téma tedy pro mne bylo přirozenou volbou.

Bylo těžké vymyslet, jak téma pojmout, aby v krátkém čase zaujalo diváky a porotu?

Ano, měla jsem ze začátku tendenci vymýšlet dlouhé úvody, abych diváky přesvědčila o tom, že je téma zajímá a že chtějí poslouchat, co říkám. Jenže potom člověk zjistí, že na vědecký obsah mu zbývá třeba už jen jedna minuta.

FameLab je stand-upová soutěž, jejímž cílem je popularizovat vědu a nacházet nové talenty, kteří dokážou vědecké poznatky prezentovat srozumitelně a zábavně. Soutěžící mají za úkol během tři minut představit vědecké téma, které si sami zvolí; během vystoupení nesmějí využívat audio-vizuální techniku, povolené jsou pouze pomůcky, které si dokáží sami přinést a odnést. Soutěž vznikla v roce 2004 v britském Cheltenhamu, odkud se záhy rozšířila do mnoha zemí světa včetně České republiky. Od loňského roku je oficiálním pořadatelem FameLabu v ČR Univerzita Karlova, na jejíž půdě se 26. září uskutečnilo národní finále.


Co bylo pro vás nejobtížnější?

Jedním z obtížných kroků pro mě bylo hned první kolo soutěže, do kterého bylo potřeba nahrát video se soutěžním vystoupením. Původně jsem si myslela, že během chvilky vytvořím dva tři záznamy a z nich vyberu ten nejlepší. Ovšem úplně jsem nepočítala s počtem hlasitých motorek na silnici, s hmyzem létajícím kolem kamery nebo s kočkou otírající si hřbet o stativ. Nakonec z toho tedy byly tři dny opakování stejných vět stále dokola.

Jak jste se připravovala na samotné finále?

V rámci přípravy na vystoupení jsem v září spolu s ostatními finalisty absolvovala víkendový workshop, kde jsme získali zkušenosti a doporučení k prezentaci vědeckých témat a zkoušeli jsme různé aktivity zaměřené například na rozvíjení představivosti, volbu vhodného jazyka nebo práci s hlasem. Ale jedním z nejzásadnějších bodů v rámci přípravy na finále byl samozřejmě hodně dlouhý nácvik vlastního vystoupení.

Myslíte, že zkušenosti ze soutěže zužitkujete? Co vám účast na této akci dala?

Účast na soutěži pro mě rozhodně byla přínosná. Ať už skrze informace z přípravného workshopu nebo vůbec získáním zkušenosti s prezentací v tomto formátu. Umět vyjadřovat složitá témata srozumitelně a stravitelně je podle mě užitečné nejen pro popularizaci, ale třeba i pro komunikaci mezi vědci různých oborů nebo zaměření.

Oslovila vás popularizace, nebo se do budoucna chcete držet spíš „seriózní“ vědy?

Myslím si, že nejlepší cestou je něco mezi. Tedy dělat vědu a čas od času někomu vysvětlit, co že to vlastně dělám.

Jste na doktorském studiu, jaké máte další plány?

Zbývají mi ještě dva roky na doktorátu, pak bych ráda pokračovala ve vědě. Zřejmě mě tedy čeká postdoktorandská pozice někde v zahraničí.

Záznam finálového kola. Vystoupení Zuzany Procházkové od 01:30:30.