Fenomén Matfyzácký ples

Fenomén Matfyzácký ples

Fakulta / článek

Spolek Matfyzák připomíná oblíbenou společenskou akci, jejíž historie se píše od roku 1995.

Matfyzácký ples 2020 (foto: spolek Matfyzák)
Matfyzácký ples 2020 (foto: spolek Matfyzák)

Za normálních okolností bychom už oblékali smokingy a večerní róby. Právě dnes večer se měl konat 27. reprezentační ples Matematicko-fyzikální fakulty. Bohužel, vzhledem k pandemii a nařízením vlády ČR, jsme letos neměli jinou možnost než zrušit akci bez náhrady. Věřte, že nás to mrzí stejně jako vás, neboť i my, členové spolku Matfyzák, připravujeme ples mimo jiné také pro vlastní potěšení. Přinášíme vám proto alespoň krátkou připomínku minulých ročníků a také pár zákulisních informací o tom, jak ples vlastně vzniká.

Reprezentační ples Matematicko-fyzikální fakulty je tradiční březnovou kratochvílí, která se koná každoročně od roku 1995 a účastní se jí stovky matfyzáků a matfyzaček. Ten úplně první zorganizovala fakulta za pomoci SKASu (Studentská komora Akademického senátu), studentů a propagačního oddělení. Na přelomu tisíciletí pak odpovědnost převzal Matfyzák, nově vzniklý spolek studentů a přátel Matfyzu.

Jak se dělá ples

Ples je největší akcí, kterou jako spolek pořádáme, a jeho přípravě věnujeme hodně svého času i sil. Máme několik stabilních organizací, které s námi spolupracují každoročně. Patří mezi ně palác Žofín, kde se ples tradičně koná, kapely Big Band Vladislava Brože a Humbuk nebo třeba taneční škola Plamínek. Samozřejmě máme i další stálé partnery a sponzory, kterých si velmi vážíme, protože ples je opravdu nákladnou záležitostí.

Abychom při přípravě nezapomněli na nic důležitého, máme speciálně vyhrazenou tabuli, kterou nikdy a za žádnou cenu nemažeme. Na ní jsou trvale zachyceny všechny úkony, které je třeba zařídit pro hladký průběh plesu, vedle nich se mění pouze jména, kdo má co na starosti.

Po spoustě zábavy se zařizováním nás čeká legrace i v den plesu, neboť spolupracovat s panem děkanem nebo rektorem na oficiálním zahájení plesu skýtá často nemalé dobrodružství.

Letos neplesáme aneb Kdy ještě měl ples namále

Protože organizace plesu je běh na dlouhou trať, zpravidla s ní začínáme zkraje listopadu, hned po proběhnutí Beánie. Letos byla otázka konání plesu předmětem vášnivých debat. Jsme ochotní pořádat ples v rouškách? Nebo jenom pro omezený počet lidí? Ne, to raději v květnu pod širým nebem. A chceme ples úplně zrušit, nebo formálně přesunout na vhodnější dobu? Zároveň samozřejmě nechceme jakkoli porušovat vládní nařízení nebo ohrožovat svoje či vaše zdraví.

Odhadnout začátkem listopadu, jak bude vypadat situace v polovině března, není snadný úkol. Můžeme sice aproximovat exponenciální růst počtu nakažených – od toho máme na Matfyzu Katedru pravděpodobnosti a matematické statistiky – ale například rozhodnutí a opatření vlády jsou i pro nás velkou neznámou. Na druhou stranu máme ples rádi a jen neradi bychom se ho vzdávali. Několik měsíců jsme proto opatrně vyčkávali a odsouvali konečné rozhodnutí, a tak byl ples definitivně zrušen až 14. ledna z rozhodnutí vedení fakulty po dohodě s námi. Pro nás to znamenalo jednak jistou úlevu, že se zodpovědného rozhodování zhostil někdo jiný, zároveň ale také obvolání řady obvyklých sponzorů a účinkujících, kteří to vzhledem k okolnostem přijali poměrně vlídně. Konec konců nejde o jediný ples, který se letos ruší.

Pravdou ovšem zůstává, že ples měl namále i v minulém roce, kdy nás vládní opatření minula o pouhý týden. Sluší se zde poznamenat, že termín plesu, který určujeme hned v první fázi příprav, je ve své podstatě dílem náhody – buď je smluvený se Žofínem na několik let dopředu, nebo vychází z kompromisu mezi termíny, které nám nabídne Žofín, termíny, které nabídne či schválí vedení fakulty, a dobou, kdy si ve spolku myslíme, že by ostatní studenti mohli mít čas a náladu na společenskou událost. Kdo ale tehdy mohl tušit, jaká vládní nařízení nás v nejbližší době čekají...

O dva roky dříve vyhořel v předvečer plánovaného plesu na Žofíně transformátor. Z knihovny na Malé Straně se tehdy stalo call centrum obvolávající všechny objekty v Praze s dostatečnou kapacitou ve snaze sehnat narychlo náhradní prostory. Bohužel se ani přes veškeré vynaložené úsilí nepodařilo najít vhodné místo, kam by se ples mohl přestěhovat, a ten byl proto odložen na květen. Hlavním úkolem pak bylo zpravit všechny účastníky o zrušení akce. Na výbornou se toho zhostil mimo jiné tehdejší pan děkan, který ještě večer stál před zhasnutým Žofínem a informoval všechny příchozí, že se ples nekoná. Malou cenou útěchy pro organizátory byla možnost navštívit běžně uzavřené prostory Žofína jako třeba balkon nad hlavním vstupem. Náhradní ples jsme uspořádali v květnu na Žofíně a bylo pro nás zajímavou zkušeností připravovat jej namísto zimního kabátu v kraťasech.

V roce 2012 ohrožovaly ples MFF také povodně, ale poté, co voda opadla, se naštěstí za pouhý týden podařilo agentuře dát palác Žofín do pořádku, a akce se tak mohla uskutečnit v plánovaném místě i čase. Zajímavostí je, že od té doby chrání palác a zároveň i Matfyzácké plesy protipovodňová zeď.

Roku 2011 utekl podle informací moderátora ze zoo býk, který se podle všeho usídlil právě na Slovanském ostrově, a nám nezbylo než se s touto situací popasovat. Naštěstí organizátoři tuto možnost předvídali pravděpodobnosti a statistice navzdory, a tak přišel situaci zachránit toreador, který tehdy předvedl nádherné paso doble. Býk se ukázal pouze na plakátě k plesu, ale zato v taneční róbě.

Navzdory všem potenciálním katastrofám a nepříznivé situaci kolem koronavirové pandemie doufáme, že se v roce 2022 všichni ve zdraví sejdeme na dalším plese MFF UK.