Eyen vstupuje do partnerského programu

Eyen vstupuje do partnerského programu

Fakulta / článek

Počet firem, které úzce spolupracují s Matfyzem, již přesáhl číslo čtyřicet. Nedávno se do skupiny fakultních partnerů zařadila i softwarová firma Eyen. Spojení je to celkem přirozené, všichni tři její zakladatelé totiž patří mezi absolventy Matfyzu.

Firma Eyen se zaměřuje na vývoj softwaru pro studium nano- a mikroskopických struktur. Její pracovníci pomocí pokročilých výpočetních metod zpracovávají data z mikroskopů a mikro CT systémů, na jejichž základě pak vznikají trojrozměrné modely ve vysokém rozlišení. Jde například o modely biomolekul, bílkovin a různých virů, které jsou důležité pro výzkum v oblasti medicíny a farmakologie. Firma přitom využívá a zpracovává také data získaná prostřednictvím moderní zobrazovací metody zvané kryoelektronová mikroskopie.

„Naše práce vychází z celého komplexu technických věd, od fyziky přes matematiku až po informatiku, a vysoká kvalifikace zaměstnanců poskytovaná MFF UK v těchto oborech je pro nás nezanedbatelnou konkurenční výhodou,“ uvedl Lukáš Maršálek, výkonný ředitel společnosti Eyen. Vystudovaný informatik založil firmu v roce 2013 společně se dvěma dalšími spolužáky. V současné době tvoří absolventi MFF UK více než polovinu zaměstnanců celé společnosti. „Pracují u nás nejen absolventi informatiky, ale také matematiky a teoretické i experimentální fyziky,“ dodává Maršálek.

Zástupci společnosti se již dříve několikrát zapojili do výuky na MFF UK. Ve spolupráci s firmou už například na fakultě vznikla jedna diplomová práce zaměřená právě na oblast matematického zpracování obrazu v kryoelektronové mikroskopii. Tomuto tématu se chtějí oba partneři věnovat i nadále. „Nalezli jsme společné téma, které je zajímavé jak po stránce vědecké, tak z hlediska aplikačního, což přirozeně vyústilo v plán na další společnou práci,“ říká dr. Iveta Hnětynková z Katedry numerické matematiky.

Další studenti teď získají konkrétní představu o možnostech propojení základního výzkumu s aplikacemi v podobě špičkových softwarových produktů, na jejichž vzniku se budou moci sami podílet. „Věříme, že jde o správný krok, který se nám všem v budoucnu vyplatí. Forma otevřených magisterských prací představuje také pro nás dobrý způsob, jak si vyzkoušet, ověřit a uvést v život nové a netradiční myšlenky a algoritmy,“ uzavírá Maršálek.

Záznam prosincové přednášky Lukáše Maršálka o kryoelektronové mikroskopii

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.