Den s experimentální fyzikou ukázal, jak se dělá věda

Den s experimentální fyzikou ukázal, jak se dělá věda

Fyzika / článek

Každoroční akce Den s experimentální fyzikou (DSEF), organizovaná Fyzikálním korespondenčním seminářem (FYKOS), se letos uskutečnila 8. listopadu. Po minulém ročníku, který kvůli k pandemii proběhl celý online, se středoškoláci mohli opět naživo podívat do fyzikálních laboratoří nejen na Matfyzu.

Den s experimentální fyzikou (foto: FYKOS)
Den s experimentální fyzikou (foto: FYKOS)

Již 27. ročník této populární akce zahájil na Matematicko-fyzikální fakultě v posluchárně budovy F vedoucí Oddělení laserového plazmatu UFP AV ČR Ing. Miroslav Krůs, Ph.D. Ten ve své poutavé přednášce zavedl studenty do světa laserových urychlovačů částic, které jsou neodmyslitelnou součástí jeho odborného výzkumu.

Ve druhé části dopoledního programu byly účastníkům formou exkurzí zpřístupněny laboratoře v budovách na ulici Ke Karlovu. Program zahrnoval například zobrazovací techniky a spektroskopické metody (skenovací a transmisní elektronový mikroskop, Ramanovu spektroskopii), růst monokrystalů, resistometrii, biofyziku a hydrogenaci.

Tradiční součástí DSEFu jsou i odpolední exkurze mimo Matfyz. Studenti si mohli vybrat mezi ionosférickou observatoří, počítačovým modelováním na ČVUT, hvězdárnou Ďáblice nebo nukleární magnetickou rezonancí na ČZU. Dále nás přivítala tři pracoviště FZU AV ČR – THz spektroskopie na pracovišti Na Slovance, řada laboratoří v Cukrovarnické a obří lasery v zařízení Prague Asterix Laser System.

DSEF tento rok přilákal na Matfyz celkem 62 účastníků. Děkujeme za účast všem středoškolákům, přednášejícím, pracovníkům laboratoří i organizátorům. Věříme, že si všichni Den s experimentální fyzikou užili a těšíme se na příští ročník.