Den s experimentální fyzikou ukázal, jak se dělá věda

Den s experimentálnĂ­ fyzikou ukázal, jak se dÄ›lá vÄ›da

Fyzika / článek

KaĹľdoroÄŤnĂ­ akce Den s experimentálnĂ­ fyzikou (DSEF), organizovaná FyzikálnĂ­m korespondenÄŤnĂ­m seminářem (FYKOS), se letos uskuteÄŤnila 8. listopadu. Po minulĂ©m roÄŤnĂ­ku, kterĂ˝ kvĹŻli k pandemii probÄ›hl celĂ˝ online, se stĹ™edoškoláci mohli opÄ›t naĹľivo podĂ­vat do fyzikálnĂ­ch laboratoří nejen na Matfyzu.

Den s experimentální fyzikou (foto: FYKOS)
Den s experimentálnĂ­ fyzikou (foto: FYKOS)

JiĹľ 27. roÄŤnĂ­k tĂ©to populárnĂ­ akce zahájil na Matematicko-fyzikálnĂ­ fakultÄ› v posluchárnÄ› budovy F vedoucĂ­ OddÄ›lenĂ­ laserovĂ©ho plazmatu UFP AV ÄŚR Ing. Miroslav KrĹŻs, Ph.D. Ten ve svĂ© poutavĂ© pĹ™ednášce zavedl studenty do svÄ›ta laserovĂ˝ch urychlovaÄŤĹŻ částic, kterĂ© jsou neodmyslitelnou součástĂ­ jeho odbornĂ©ho vĂ˝zkumu.

Ve druhĂ© části dopolednĂ­ho programu byly účastnĂ­kĹŻm formou exkurzĂ­ zpřístupnÄ›ny laboratoĹ™e v budovách na ulici Ke Karlovu. Program zahrnoval například zobrazovacĂ­ techniky a spektroskopickĂ© metody (skenovacĂ­ a transmisnĂ­ elektronovĂ˝ mikroskop, Ramanovu spektroskopii), rĹŻst monokrystalĹŻ, resistometrii, biofyziku a hydrogenaci.

TradiÄŤnĂ­ součástĂ­ DSEFu jsou i odpolednĂ­ exkurze mimo Matfyz. Studenti si mohli vybrat mezi ionosfĂ©rickou observatoří, poÄŤĂ­taÄŤovĂ˝m modelovánĂ­m na ÄŚVUT, hvÄ›zdárnou Ďáblice nebo nukleárnĂ­ magnetickou rezonancĂ­ na ÄŚZU. Dále nás pĹ™ivĂ­tala tĹ™i pracovištÄ› FZU AV ÄŚR – THz spektroskopie na pracovišti Na Slovance, Ĺ™ada laboratoří v CukrovarnickĂ© a obří lasery v zařízenĂ­ Prague Asterix Laser System.

DSEF tento rok pĹ™ilákal na Matfyz celkem 62 účastnĂ­kĹŻ. DÄ›kujeme za účast všem stĹ™edoškolákĹŻm, pĹ™ednášejĂ­cĂ­m, pracovnĂ­kĹŻm laboratoří i organizátorĹŻm. Věříme, Ĺľe si všichni Den s experimentálnĂ­ fyzikou uĹľili a těšíme se na příštĂ­ roÄŤnĂ­k.