Den otevřených dveří ve znamení novinek

Den otevřených dveří ve znamení novinek

Fakulta / fotogalerie / reportáž / video

Každoroční Den otevřených dveří letos připadl na čtvrtek 26. listopadu. Dopolední program nově proběhl v Kongresovém centru Praha, které se proměnilo v živý prostor, ruchem připomínající tržiště. Informace o studiu na Matfyzu šly tentokrát skutečně na odbyt.

Den otevřených dveří na MFF UK 2015 - děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl
Den otevřených dveří na MFF UK 2015 - děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl

Den otevřených dveří MFF UK v osmi hodinách představil pestrou nabídku oborů, kterým se studenti a vědečtí pracovníci na fakultě věnují. A aby nezůstalo jen u slov bez praktických ukázek, připravily si jednotlivé katedry a ústavy pozoruhodné „vábničky“. „Chtěl jsem přijít s něčím, co k nám studenty automaticky přiláká – a to třeba i ty, kteří se o studium meteorologie tolik nezajímají. Často totiž ani neví, co přesně meteorologie obsahuje. Nebýt nějakého lákadla, přišli bychom o možnost s těmito studenty začít mluvit,“ popisuje zájem o jednu z atrakcí letošního dne, simulátor tornáda, jeho autor Peter Huszár. Díky zajímavému pokusu stánek prezentující obor Meteorologie a klimatologie skutečně přilákal mnoho zvědavců. „Středoškoláci se často ptali po uplatnění s tím, že ve státní sféře a výzkumu nevidí dobré finanční zajištění. Představili jsme jim tedy nabídku odborného uplatnění v energetických a pojišťovacích firmách i další možnosti,“ komentuje Eva Holtanová z katedry fyziky atmosféry MFF UK. „Někteří žáci byli doprovázeni rodiči, a ti se zase často vyptávali na aktuální, hojně diskutovaná témata týkající se změny klimatu,“ popisuje komunikaci s návštěvníky.

Program celého dne slavnostně zahájil krátkým projevem děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl, kterého uvedl moderátor dopoledního programu prof. Luboš Pick z Katedry matematické analýzy. Společenský sál Kongresového centra Praha se prakticky zaplnil v očekávání přednášky, kterou tentokrát připravili informatici ve zcela novém duchu.

Na pódiu se postupně vystřídalo několik mluvčích s krátkými představeními různých zajímavostí z informatických oborů. Došlo na počítačovou grafiku a hry, lingvistiku, roboty nebo natáčení solárních panelů na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Na tom všem a mnohém dalším se na Matfyzu pracuje. V průběhu přednášky přicházeli další návštěvníci, kteří se nemohli předtím rozloučit se stánky jednotlivých kateder. Plno bylo také na navazující besedě o studiu. Dopoledního programu se zúčastnilo zhruba 700 návštěvníků.

Po polední pauze se dav zájemců rozdělil na dva proudy, které se podle zájmu vydaly buď na Karlov, nebo na Malou Stranu. V budově Fyzikálního ústavu UK a děkanátu MFF UK se návštěvníci seznámili s obory fyzika a učitelství fyziky. Kromě přednášek zde nahlédli do odborných laboratoří, kde se odehrává skutečný výzkum, a zblízka si prohlédli speciální vědecké přístroje, jejichž pořizovací cena často šplhá do výše miliónů korun.

Profesní dům na Malé Straně zaplnili ti, které zajímaly informatické a matematické obory. Posluchárna v prvním patře žila informatikou a jejími aktuálními tématy, mezi která patří například otevřená data, strojové učení nebo robotika. Třetí patro obsadili matematici, kteří poutali pozornost přednáškami a interaktivními stánky se spoustou hlavolamů a logických hádanek, u kterých se nejeden žák na pár minut zastavil, aby potrápil hlavu.


Přednáška Martina Mareše o řešení úloh


Na každém Dnu otevřených dveří hrají důležitou roli naši studenti. Jako ambasadoři fakulty dokáží zájemcům zprostředkovat přímé zkušenosti se studiem, jeho průběhem, potenciálními možnostmi a úskalími. „Během celého odpoledne padaly klasické otázky, jako třeba: Co se u vás učí? V čem se u vás programuje? Jak moc je na matfyzu matematiky? A tak dále,“ říká Vojtěch Černý z katedry softwaru a výuky informatiky MFF UK. „U Oculu (Oculus Rift) se navíc spousta lidí ptá třeba na to, jak se programují věci pro Oculus, kolik stojí, co je k tomu potřeba za počítač, jak to funguje, co musím dělat na Matfyzu, abych mohl psát věci pro Oculus, a podobně,“ dodává. Pestrý program, který se skládal z různých gadgetů, her, exkurzí a přednášek, ve výsledku přilákal stovky návštěvníků.

Podrobnější informace o tom, jaké je studium na Matfyzu, můžete kromě návštěvny Dne získat také online, a to na webu Studuj Matfyz. O aktuálním dění na fakultě se více dozvíte na Matfyz.cz.


Minulé ročníky:

Den otevřených dveří 2014
Den otevřených dveří 2013


Mohlo by vás zajímat:

Matfyz nabitý fyzikou
Počítače v hlavní roli (Jedna noc s informatikou a matematikou)
Muzejní noc na Matfyzu: Rekordní účast a prohlídky bez čekání

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.