Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů 2015

Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů 2015

Fakulta / reportáž / video

Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy uspořádalo v sobotu 11. dubna v historických prostorách Karolina Festival absolventů a Den celoživotního vzdělávání. Akce představila širokou nabídku zájmových a profesních vzdělávacích kurzů, které jednotlivé fakulty UK aktuálně nabízejí.

Dr. Michal Žák z katedry fyziky atmosféry
Dr. Michal Žák z katedry fyziky atmosféry

Všechny fakulty byly zastoupeny vlastním stánkem, na kterém prezentovaly nabídku pořádaných kurzů. Kromě aktuální nabídky se návštěvníci mohli seznámit také s formami spolupráce s absolventy. Velký zájem vzbudily například expozice lékařských fakult, které nabízely možnost nechat si změřit tlak nebo vyzkoušet si první pomoc na figuríně. U stánku MFF UK měl velký úspěch žonglér a matematik Michal Zamboj, který hbitou produkcí poutal pozornost jak starších, tak i mladších návštěvníků.

MFF UK se na programu podílela devadesátiminutovým blokem přednášek, které proběhly v Malém sále Křížové chodby. Vystoupil dr. Zdeněk Halas s tématem „Jaro, léto, podzim, zima – funkce sinus je vždy prima“, Mgr. Michal Zamboj s „Matematikou žonglování“ a doc. Martin Šolc s přednáškou „Exoplanety – jak se hledají planety podobné Zemi“. V rámci hlavní části programu návštěvníci vyslechli také dr. Michala Žáka z katedry fyziky atmosféry MFF UK a jeho přednášku „Proč nejsou předpovědi počasí přesné?“

Velmi milým zážitkem bylo setkání s paní Pavlou Perglerovou. Paní Perglerová začala na MFF UK studovat geofyziku v r. 1952 a v roce 1957 studium úspěšně ukončila, patří tedy k prvním absolventkám fakulty v celé její existenci. Své tehdejší studium nám přiblížila v krátkém rozhovoru.

Paní Perglerová, co vás přivedlo na Matfyz?

Mne? Já začala Matfyz studovat z donucení. Chtěla jsem na přírodovědu, ale z kádrových důvodů jsem začala na Karlově. Bylo nás tenkrát 200 studentů v prvním ročníku, z toho polovina děvčat.

Pro geofyziku jste se rozhodla hned?

Víceméně. Byli jsme katedra geofyziky, astronomie a meteorologie. V kruhu nás začalo devět, pak sedm... A po škole jsem zůstala celý život v Geofyzikálním ústavu. No a teď jsem přes dvacet let v důchodu.

Pamatujete si na nějaký detail ze začátků studia?

No jéje. Byli jsme na Karlově, v posluchárně M. Vůbec se tam netopilo, táhlo to okny, která snad nebyla vůbec utěsněná. Já jako Pražák navíc nesměla chodit do menzy. Ale už je to dávno. I náš tehdejší profesor, Alois Zátopek, uznávaný seismolog, je už dávno po smrti.

Děkujeme za vzpomínku a přejeme Vám hodně zdraví a vitality do dalších let.


Reportáž ze Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů


Další videa z celé akce:

Úvodní přivítání
První část přednášek
Druhá část přednášek

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.