Československo 38–89: Herní debut 2015

Československo 38–89: Herní debut 2015

Informatika / video / článek

Projekt ÄŚeskoslovensko 38–89 má na svĂ©m kontÄ› další ocenÄ›nĂ­. Jeho prvnĂ­ dĂ­l zasazenĂ˝ do obdobĂ­ protektorátu byl vyhlášen nejlepším debutem v ÄŤeskĂ© hernĂ­ tvorbÄ› roku 2015.

Československo 38–89
Československo 38–89

InteraktivnĂ­ vĂ˝uková simulace ÄŚeskoslovensko 38-89: Atentát, za jejĂ­mĹľ vĂ˝vojem stojĂ­ tĂ˝m odbornĂ­kĹŻ z Matematicko-fyzikálnĂ­ fakulty UK, FilozofickĂ© fakulty UK a Ăšstavu pro soudobĂ© dÄ›jiny AV ÄŚR, zĂ­skala na počátku kvÄ›tna prvnĂ­ mĂ­sto v soutěži ÄŚeská hra roku. ĂšspÄ›ch sklidila v kategorii urÄŤenĂ© nejlepším debutĹŻm.

OcenÄ›nĂ˝ Atentát je prvnĂ­m příbÄ›hem z třídĂ­lnĂ©ho cyklu vĂ˝ukovĂ˝ch simulacĂ­, kterĂ© v sobÄ› kombinujĂ­ prvky interaktivnĂ­ho komiksu a poÄŤĂ­taÄŤovĂ˝ch her s archivnĂ­mi a filmovĂ˝mi zvukovĂ˝mi záznamy. DÄ›j příbÄ›hu se rozvĂ­jĂ­ na pozadĂ­ osudu poštovnĂ­ho úřednĂ­ka JindĹ™icha JelĂ­nka, jehoĹľ po atentátu na Reinharda Heydricha zatĂ˝ká gestapo. UĹľivatel simulace zde vystupuje v roli úřednĂ­kova vnuka, kterĂ˝ prostĹ™ednictvĂ­m rozhovorĹŻ s rĹŻznĂ˝mi postavami pátrá po příčinách zatÄŤenĂ­. Z rĹŻznĂ˝ch ĂşhlĹŻ pohledu se tak seznamuje s tĂ©maty, jako je holocaust, kolaborace ÄŤi retribuÄŤnĂ­ soudnictvĂ­, a zĂ­skává komplexnĂ­ pohled na jednu z klĂ­ÄŤovĂ˝ch událostĂ­ ÄŤeskoslovenskĂ˝ch dÄ›jin.

O atraktivní černobílé grafické zpracování se postaral výtvarník Petr Novák alias Ticho 762. Hudební doprovod vytvořila skupina Dva.

Od doby, kdy byl projekt pĹ™edstaven veĹ™ejnosti, sbĂ­rajĂ­ jeho tvĹŻrci ocenÄ›nĂ­ doma i v zahraniÄŤĂ­. ĂšspÄ›chu v ÄŚeskĂ© hĹ™e roku pĹ™edcházely cena dÄ›kana MFF UK za reprezentaci a propagaci a vĂ­tÄ›zstvĂ­ v soutěži vzdÄ›lávacĂ­ch projektĹŻ EduĂ­na. Na mezinárodnĂ­m poli byl autorskĂ˝ tĂ˝m ovÄ›nÄŤen prvenstvĂ­m rovnou ve tĹ™ech soutěžnĂ­ch pĹ™ehlĂ­dkách, a to na European Conference on Games Based Learning, Games Learning Society ShowcaseGALA Serious Game Award.


Mohlo by vás zajímat:

Československo 38-89 je nejlepší výukovou hrou roku 2015
InteraktivnĂ­ příbÄ›h z obdobĂ­ protektorátu slavĂ­ další ĂşspÄ›ch
Interaktivní historie ve finále
Atentát přichází do škol

Tento ÄŤlánek jsme automaticky naimportovali z pĹ™edchozĂ­ho redakÄŤnĂ­ho systĂ©mu. Pokud se v nÄ›m nÄ›co pokazilo, dejte nám prosĂ­m vÄ›dÄ›t.