Celoživotní vzdělávání: Matfyz představuje Univerzitu třetího věku

Celoživotní vzdělávání: Matfyz představuje Univerzitu třetího věku

Fakulta / článek

Matfyz ve svých řadách každoročně přivítá kolem tisíce nových studentů, kteří po maturitě přicházejí ze středních škol. Zároveň také uvítá mnoho těch, kteří již školou povinni nejsou. Máme na mysli posluchače Univerzity třetího věku.

Matematicko-fyzikální fakulta UK stála v roce 1992 u zrodu Univerzity třetího věku (U3V) na Univerzitě Karlově a od akademického roku 1992/93 pro tuto formu celoživotního vzdělávání pravidelně organizuje kurzy pro seniory. Kurzy jsou pořádány v rámci rozvojových programů v souladu s dlouhodobým záměrem fakulty i univerzity. U3V otevírá univerzitní zdroje, vědomosti i dovednosti a zpřístupňuje je seniorům, kteří se zajímají o nejnovější poznatky z oblasti vědy, historie nebo kultury.

O kurzy, které v rámci U3V nabízí Matfyz, je stále větší zájem, a proto se zvyšuje i jejich nabídka. Vzpomeneme-li na počátky kurzů U3V na Matfyzu, v prvním akademickém roce byly uspořádány pouze tři. Postupně však přibývaly a pro rok 2017/18 už nabízíme kurzů devět. Výuka v kurzech je realizována nejen odborníky z Matfyzu, ale v případě exkurzí také externími lektory.

Aktuálně v rámci U3V nabízíme kurzy z oblastí fyziky, matematikyvýpočetní techniky. Kurzy seznamují se základy těchto věd i s nejnovějšími poznatky a objevy, které byly v těchto oborech učiněny.

Zájemci mohou navštěvovat tyto kurzy:

Přehled kurzů, které MFF UK otevře v akademickém roce 2017/2018, včetně podrobných anotací, podmínek a termínů pro přihlášení je uveden na fakultních stránkách. Katalog všech kurzů U3V, které Univerzita Karlova nabízí, najdete zde. Kurzy U3V pořádané Matfyzem mají každoročně značný ohlas, a to nejen po odborné stránce. Po jejich úspěšném absolvování probíhá slavnostní předání osvědčení v historických prostorách Karolina. Tato akce se svým významem i důstojnou atmosférou zcela vyrovná promocím.

Poplatek za Univerzitu třetího věku je 500 Kč za jeden kurz, pro členy Matfyz Alumni je tento poplatek snížen na 200 Kč za kurz. Členem Alumni se může po řádné registraci stát každý, tedy nejen absolventi Matfyzu. Členství ve spolku umožňuje kontakt s nejnovějším děním na půdě fakulty a také přináší řadu výhod v rámci Benefit programu.

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.