Birth of a Theorem: Dobrodružná cesta za snem jednoho z nejlepších matematiků současnosti

Birth of a Theorem: Dobrodružná cesta za snem jednoho z nejlepších matematiků současnosti

Fakulta / článek

Jsou tomu už tři roky, co naši fakultu navštívil prof. Cédric Villani, jeden z nejvýznamnějších představitelů současné matematiky. Jeho autobiograficky laděnou knihou Zrození teorému jsem před pár dny dočetla.

„Ocenit matematický teorém je jako sledovat epizodu Columba: myšlenková cesta, kterou detektiv odhalí zločince, je zajímavější než identita vraha,“ píše Villani v předmluvě knihy a zve tak čtenáře, aby se spolu s ním vydali za matematickým dobrodružstvím.

Cédric Villani je považován za jednoho z nejtalentovanějších matematiků své generace. Je držitelem Fermatovy ceny, ceny Henriho Poincaré a také Fieldsovy medaile, ocenění, které je v matematickém světě vnímáno jako ekvivalent Nobelovy ceny.

Fieldsovu medaili uděluje každé čtyři roky Mezinárodní matematická unie jednomu až čtyřem matematikům mladším čtyřiceti let. Získat takové ocenění tedy není vůbec jednoduché. Cédric Villani obdržel Fieldsovu medaili v roce 2010 za důkaz nelineárního Landauova tlumení a konvergence Boltzmannovy rovnice k rovnováze.

Kniha Birth of a Theorem (2016) je psaná jako deníkový záznam zachycující část života předního současného matematika. Villani v ní popisuje proces vzniku matematického důkazu - od prvotní myšlenky, která se v jeho mysli zrodila roku 2008 v Lyonu, přes šest měsíců práce na americkém Princetonu plné výpočtů, úvah a tápání až po získání vysněné Fieldsovy medaile.

Díky formě deníkového záznamu poznáváme blíž matematikovu osobnost, když například v jedné z kapitol přináší výčet své oblíbené hudby nebo popisuje, jak se v noci vydává pro čaj, bez kterého by hodiny výpočtů nemohl přežít.

Kniha dává čtenářům jedinečnou možnost projít si celou cestu k důkazu spolu s autorem. Kapitoly obsahují části skutečné mailové korespondence mezi Villanim a jeho kolegy, ve kterých si přeposílají nové verze důkazu teorému, o jehož publikaci usilují. Pro lepší pochopení popisovaných matematických metod jsou jednotlivé kapitoly doplněny o matematické vysvětlivky a historické vsuvky popisující matematiky, kteří za teorémy stojí. Kniha obsahuje i několik stránek čisté matematiky – část důkazu Villaniho „vítězného“ teorému.

Příběh je jakousi analogií k jedné z epizod televizního seriálu o detektivu Columbovi. Přestože čtenář od první stránky ví, že se Villanimu podařilo teorém dokázat a získat prestižní ocenění, nemůže se od příběhu odtrhnout. Zrození teorému ukazuje, že matematické důkazy jsou výsledkem velkého úsilí, kumulace znalostí, dlouhého procesu myšlenek, úvah, pátrání a někdy také bloudění ve slepých uličkách. Přesto za to stojí takovou cestu podniknout nebo si o ní alespoň přečíst.


Související:

Prof. Cédric Villani přednášel na Matfyzu

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.