Absolventi Matfyzu si po padesáti letech zopakovali promoce

Absolventi Matfyzu si po padesáti letech zopakovali promoce

Fakulta / článek

I letos se v historickém Karolinu uskutečnily tradiční Zlaté promoce. Slavnostního ceremoniálu se ve Velké aule zúčastnilo na 60 někdejších studentů, kteří Matfyz absolvovali roku 1974.

Ze Zlatých promocí (foto: Tomáš Princ)
Ze Zlatých promocí (foto: Tomáš Princ)

„S některými spolužáky jsme se od původní promoce celých 50 let neviděli. Společným úsilím jsme si v Karolinu připomněli studijní a kolejní zážitky, které by jinak zůstaly napořád zasunuté někde hluboko v paměti,“ shrnul Michal Havlena. Společně s desítkami dalších spolužáků si ve Velké aule symbolicky zopakoval promoční ceremoniál. Někdejší studenti, které do Karolina doprovodili v hojném počtu také jejich rodinní příslušníci, si během Zlatých promocí převzali pamětní diplomy a vyslechli si mnohdy emotivní proslovy od zástupců fakulty a univerzity.

„Chtěla bych ze srdce poděkovat za krásný zážitek a vlastně i první promoci při ukončení vysokoškolského vzdělání na MFF UK, neboť patřím mezi „slavnostně vyřazené“. Díky tomu teď mohly být u promoce i moje vnoučata,“ poznamenala Jela Kostrová. Absolventka Matfyzu tím narážela na fakt, který během svého projevu zmínil zástupce absolventského ročníku prof. Jiří Hořejší, a to že v roce 1974 se promoce oficiálně nazývala „vyřazení absolventů“ a absolventi tenkrát nezískávali žádný titul, což bylo dodatečně napraveno až po listopadu 1989.

Absolventi prožili studentská léta v období tzv. normalizace, která se vyznačovala opětovným utužováním komunistické moci. „Ale naštěstí i v těch starých totalitních časech tady nebyla jen samá negativa,“ podotkl prof. Hořejší. „Měli jsme svůj okruh přátel, kterým bylo možno důvěřovat, a tak jsme v takové kamarádské společnosti mohli na koleji, na horách nebo i jinde bez obav hrát a zpívat písničky tehdy zakázaného Karla Kryla a případně vést různé protistátní řeči. Ale nešlo jen o kamarády z řad spolužáků. Konkrétně Matfyz měl tu výhodu, že matematika a fyzika byla stejná na obou stranách tehdejší železné opony, takže navzdory celkově dusnému režimu v zemi byla atmosféra na fakultě relativně svobodná,“ zaznělo v projevu prof. Hořejšího.

Jeho slova potvrdil i doc. Jindřich Bečvář, jenž na Zlatých promocích zastával roli promotora. „Ve srovnání se zbytkem světa byl Matfyz po celou dobu normalizace oázou tolerance, v níž bylo možno se více méně svobodně vyjadřovat,“ připomenul. „Nároky na znalosti a dovednosti byly tehdy na vysokých školách podstatně větší, než jsou dnes. Mnoho studentů odešlo během prvního dvouletí. I při intenzivním studiu se však dalo hodně stihnout,“ pokračoval doc. Bečvář a upozornil, jak významnou roli zastávala mimo jiné Katedra tělesné výchovy a společné akce jako například proslulý „turisťák Jirky Adamíry“, zimní táboření v Krkonoších anebo volejbal Zdeňka Malého.

Setkání v Karolinu zakončili absolventi přípitkem, po kterém již následovaly neformální diskuse plné vzpomínek na společně prožité roky vysokoškolských studií.

Zlaté promoce se uskutečnily v sobotu 14. dubna. Kromě absolventů Matfyzu se jich v průběhu dne zúčastnili i studenti dalších fakult Univerzity Karlovy. Matematicko-fyzikální fakulta měla ceremoniál tradičně spojený s Přírodovědnou fakultou a letos také s Filozofickou fakultou. Za MFF UK se o organizaci postaral spolek Matfyz Alumni.