Pozor! Používáte zastaralý prohlížeč, stránka se nemusí zobrazovat správně. Aktualizujte jej a zlepšete tak svůj uživatelský zážitek.

Matfyz.cz

VYDRA 2018

VYDRA 2018

Osmnáct středoškoláků během podzimu nahlédlo pod pokličku práce vědců. V říjnu a listopadu se uskutečnil už třetí ročník seminářů VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice).

Účastníci projektu měli letos možnost proniknout hlouběji do optiky a fyziky pevných látek a z praktického hlediska si vyzkoušeli například měření na špičkových aparaturách terahertzové (THz) spektroskopie, rentgenové difrakce a fourierovské infračervené spektroskopie. Práce probíhala za asistence specialistů, kteří se těmto tématům dlouhodobě věnují. Ti studentům také poskytli nezbytné teoretické základy a pomohli jim se závěrečným zpracováním a vyhodnocením dat. Teoretický přístup k pevným látkám byl zastoupen v podobě úvodu do kvantové mechaniky a elektronové struktury krystalických struktur, popisem elektromagnetického záření a vlnových vlastností světla nebo přednáškou na téma „Zvuk a akustika“.

K vědecké práci neodmyslitelně patří i spolupráce s kolegy nebo jinými skupinami a prezentace výsledků. Kromě volnočasových aktivit (teambuilding s vědeckým motivem a prohlídka fyzikálních pamětihodností Prahy) byla obsáhlá část programu věnovaná různým aspektům komunikace – od neverbální komunikace přes nutnost nezkresleně předat složité poselství až po explicitní vědecký projev. Vyvrcholením semináře pak byla příprava a prezentace posterů referujících o měřeních prováděných na uvedených aparaturách.


Semináře VYDRA pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK, Fyzikálním ústavem AV ČR a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT.

Děkujeme tímto všem zúčastněným studentům, institucím a odborníkům za naplnění cíle semináře a za pozitivní závěrečná hodnocení. Věříme, že VYDRA napomohla studentům v rozjezdu vlastních badatelských aktivit a že se alespoň někteří z účastníků později rozhodnou pro kariéru výzkumníka.

Další obrázky
comments powered by Disqus

Matfyz.cz

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3
121 16  Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
web fakulty
studuj na Matfyzu
e-shop