Pozor! Používáte zastaralý prohlížeč, stránka se nemusí zobrazovat správně. Aktualizujte jej a zlepšete tak svůj uživatelský zážitek.

Matfyz.cz

Zápisky z Erasmu: Belgie, Katholieke Universiteit Leuven II

Študijné centrum Agora (foto: J. Hofierka)

Štúdium fyziky na KU Leuven v Belgicku ponúka študentom možnosti zlepšiť sa nielen vo fyzike samotnej, ale aj v tzv. mäkkých zručnostiach (soft skills). Tie zahŕňajú kritické myslenie, prezentačné schopnosti, schopnosť pracovať a komunikovať v tíme a znalosť angličtiny na akademickej úrovni.

Zapisovanie predmetov na začiatku akademického roka je spojené s vyberaním fixného termínu skúšok v skúškovom období: študenti sú nútení rozvrhnúť si čas vopred a niesť za to zodpovednosť. Po uzavretí online systému sú zmeny v skúškových dátumoch možné len zo závažných zdravotných dôvodov. Ešte nepríjemnejšie pre erazmáka je, že študent má na skúšku len jeden riadny pokus a opravný termín je možný až v úplnom závere akademického roka (august/september). Najviac ma však prekvapilo, že výsledky všetkých skúšok sa študent dozvie až po skončení skúškového obdobia.

Soft skills

Rozdiel oproti štúdiu v Česku je hlavne v dôraze na samoštúdium. Prednášajúci väčšinou vysvetľuje len myšlienky a snaží sa nasmerovať študentov tak, aby sami pochopili princíp daného problému. Matematické odvodzovanie je často ponechané na doma s tým, že je možné sa s problémami obrátiť na vyučujúcich elektronickou poštou (každý študent má školskú e-mailovú adresu, ktorá sa pravidelne využíva), prípadne si dohodnúť osobné stretnutie. Cvičenia nie sú v rozvrhu pevne oddelené od prednášok, profesori si takto nechávajú priestor na čo najvhodnejšie načasovanie cvičení. Príklady sú typicky dostupné vopred v online systéme a na hodine sa riešia nejasnosti, prípadne sa predvedie postup náročnejších úloh.

Univerzitná študovňa pred začiatkom semestra (foto: J. Hofierka)

Rozvoj tzv. mäkkých zručností sa deje prostredníctvom aktivít v rámci prednášok: ide napríklad o samostatné, resp. skupinové, naštudovanie si a odprezentovanie určitej témy s následnou vedeckou diskusiou. Navyše, magisterskí študenti sa učia kriticky analyzovať vedecké články a prezentovať ich hlavné závery. Štúdium takto pomáha získať prehľad o aktuálnom vedeckom dianí v odbore, a tak lepšie pripravuje študentov na uplatnenie vo vedeckej sfére. Pri štúdiu na MFF z tohto pohľadu chýba snaha o užší kontakt s modernou vedou, drvivá väčšina študentov sa s ňou stretáva len v rámci prípravy diplomovej práce, čo však je hlavne „súkromná“ záležitosť.

Kam študent musí zavítať: knižnice a menzy

Nakoniec ešte spomeniem širokú ponuku študijných priestorov: každá fakulta má svoju hlavnú knižnicu s miestami na tiché, či skupinové štúdium, ale zároveň aj relaxačnými zónami (v hlavnom študijnom centre sa dá hrať stolný tenis alebo dokonca Play Station). Univerzitné knižnice sú prístupné na študentskú kartu a sú pomerne zaplnené študujúcimi študentami už od začiatku semestra, a tak sa celkom hodí mať v mobile aplikáciu s aktuálnou obsadenosťou jednotlivých knižníc.

Školská menza v zajatí prírody (foto: J. Hofierka)

Aplikácia, mimochodom, ponúka aj interaktívny rozvrh s polohou prednáškovej sály, či jedálny lístok menz. Miestne menzy za vysokú cenu (3 a pol až 6 eur) neponúkajú až takú kvalitu, akú by pražský študent očakával, ale na druhej strane, po hlavnom jedle si človek môže pýtať hranolky zadarmo, čo môže byť celkom atraktívne…


Předchozí díl:

Zápisky z Erasmu: Belgie, Katholieke Universiteit Leuven I

Další obrázky
comments powered by Disqus

Matfyz.cz

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3
121 16  Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
web fakulty
studuj na Matfyzu
e-shop