Alumni

O spolku

Spolek Matfyz Alumni podporuje sounáležitost absolventů se svou Alma Mater. Umožňuje vzájemný kontakt mezi absolventy a fakultou, poskytuje informační zázemí o dění na fakultě a jejím okolí. Rádi naše členy i ne-členy uvidíme mezi námi při přednáškách, konferencích, společných projektech. Můžete se zapojit do výuky či zpečetit svou sounáležitost s MFF UK formou partnerství. Jsme otevřeni vašim návrhům :-)

Spolek je nezávislým subjektem, jehož hlavním partnerem je MFF UK. Věříme, že fungováním Matfyz Alumni se daří šířit dobré jméno fakulty.

Členství ve spolku je dobrovolné, přičemž formy členství jsou tři:

  • řádný člen spolku (osoba starší 18ti let, která je absolventem libovolného studijního programu akreditovaného na MFF UK);
  • příznivce (může být i právnická osoba);
  • čestný člen.

Absolventem se rozumí absolvent jakéhokoliv programu studovaného na MFF UK. Tj. může jít o držitele bakalářského či magisterského diplomu, absolventa s titulem Ph.D., CSc., interní aspirantury ap.

Členem spolku se stanete po registraci a uhrazení symbolického členského poplatku. Ten je dán podle délky členství. Vybrat si můžete ze dvou variant. Minimální výše příspěvku činí:

1) 499 Kč/9 let;
2) 1499 Kč/ doživotní členství.

Poplatky budou použity na zajištění běžného provozu spolku.

Číslo účtu spolku je: 2500962993/2010 (po registraci Vám přijdou platební údaje do emailu)

Registrovat se můžete zde: http://www.matfyz.cz/…i/registrace

Pokud jste členem spolku na devět a více let, pak máte možnost získat i výhody člena Klubu Alumni UK. Nabízí se vám pak využívat řadu dalších benefitů, které UK poskytuje i svým zaměstnancům. Stačí vyplnit registraci zde. Pak budete mít jen jeden průkaz dokladující příslušnost, plastový s logem UK a k tomu kupón označující příslušnost k Matfyz Alumni. Můžete si pak obojí vyzvednout buď v IPSC UK v Opletalově 38, Praha 1 nebo na děkanátě MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jaký je postup?

  1. vyplňte registraci u nás a zvolte délku členství, do mailu vám přijde potvrzení a lze vyzvednout/nechat si zaslat průkaz
  2. vyplňte registraci na Alumni UK, přijde vám následně potvrzení o členství a výzva k vyzvednutí průkazu. Pak se stavte na jednom z výše uvedených výdejních míst.

Stanovy spolku najdete zde.

Svým členům poskytujeme informace o dění spojeném s fakultou, jako např. pozvánky na akce, přednostní právo na rezervaci lístků na ples atp. Jako členové máte také nárok na doživotní e-mailovou adresu v doméně matfyz.cz. Založit si ji můžete sami.

Velmi zajímavé jsou slevy v rámci Benefit programu spolku na vstupy v řadě institucí a organizací blízkých fakultě, třeba v liberecké IQlandii či v nakladatelství MatfyzPress. Slevy můžete také využít při návštěvě restaurací, lékáren či různých fitness nebo masážních salónů, či si můžete se slevou nechat pohlídat své ratolesti. Dokladem k účasti v Benefit programu je tzv. Karta absolventa, kterou obdržíte poštou po uhrazení členského poplatku v případě vyplnění své adresy.

Pro členy spolku či zájemce jsme k dispozici i v úředních hodinách:

  • pondělí, úterý: 9:00–15:00 hod, středa a pátek: 9:00–12:00, budova MFF UK v Praze na Karlově, místnost OPMK, M208, 2. patro, Ke Karlovu 3, Praha 2

Chcete-li nám cokoliv sdělit, pište na alumni@mff.cuni.cz nebo alumni@matfyz.cz

Těšíme se na vás.


Alumni Matfyz.cz

Matfyz Alumni, z. s.
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
IČ: 02309939
DIČ: CZ02309939
E-mail: alumni@mff.cuni.cz

Web Fakulty
Studuj na MFF