Alumni

Registrace do spolku

(Pokud nenaleznete svoji katedru, vyberte variantu Jiná katedra a vypište ji. Další katedry můžete později doplnit ve svém profilu)
(Pokud nenaleznete svůj obor, vyberte variantu Jiný obor a vypište jej)

Nejvyšší dosažené vzdělání - slouží pro identifikaci absolventa

Zadáním čísla diplomu urychlíte proces schvalování

Členové spolku Alumni Matfyz mohou čerpat řadu výhod u našich partnerů. Stačí se prokázat kartičkou absolventa. Pokud kartičku chcete, vyplňte zde svou korespondenční adresu.

Pokud nejste absolventem/kou matfyzu a chcete se stát členem/kou spolku, kontaktujte nás na alumni@matfyz.cz.

Chcete, aby i ostatní věděli, že jste v dobré společnosti? Vytvořte si emailové a webové přesměrování v doméně matfyz.cz.

Alumni Matfyz.cz

Matfyz Alumni, z. s.
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
IČ: 02309939
DIČ: CZ02309939
E-mail: alumni@mff.cuni.cz

Web Fakulty
Studuj na MFF