Matfyz Alumni

Spolek Matfyz Alumni bude mít nové samostatné stránky.

 

Kontakt:

alumni@mff.cuni.cz nebo alumni@matfyz.cz

Úřední hodiny:

pondělí, úterý: 9:00–15:00 hod, středa a pátek: 9:00–12:00
MFF UK, místnost OPMK, M208, 2. patro, Ke Karlovu 3, Praha 2