Vize Nečasova Centra pro matematické modelování

Vize Nečasova Centra pro matematické modelování

Matematika / reportáž

Ve čtvrtek 2. května proběhl v refektáři MFF UK na Malostranském náměstí slavnostní seminář u příležitosti zahájení činnosti Nečasova Centra pro matematické modelování, na němž vystoupilo několik zajímavých českých i zahraničních hostů.

Zahájení činnosti Nečasova Centra - Ředitel Nečasova Centra prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Zahájení činnosti Nečasova Centra - Ředitel Nečasova Centra prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.

Centrum nesoucí jméno slavného českého matematika Jindřicha Nečase vzniklo jako vědecké sdružení usilující o rozvoj základního a aplikovaného výzkumu a výchovu studentů magisterského a doktorského studia v aplikované matematice. Výzkum Centra se zabývá především oblastí fyziky kontinua, ale nejenom tím. Tvoří ho odborníci v matematické analýze, matematickém a počítačovém modelování, numerické matematice, dynamických systémech, diferenciálních rovnicích a maticových výpočtech.

V úvodním proslovu zmínil děkan MFF UK prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., také filosofii centra směřující k úzké spolupráci s vědci dalších nejenom matematických oborů a otevřenosti partnerství Nečasova centra vzhledem k světovým institucím podobného zaměření. Své slovo pronesl také rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Ředitel Nečasova Centra prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc., mluvil o budoucnosti, současnosti a minulosti. Začal s vizemi, v nichž zdůraznil projekt „Mathematical Thermodynamics of Fluids“, za který prof. Feireisl získal prestižní pětiletý grant ERC, dále mluvil o důležitosti interdisciplinarity a řešení problémů reálného světa vědy a průmyslu. Z aktuálních věcí představil spolupráci s Neurochirurgickou klinikou UJEP na výzkumu mozkového nádoru nebo vývoj procesu tavení skla.

Prof. Dr. Willi Jäger z Heidelbergské univerzity mluvil o velkém významu budování vědeckých center. Parafrázoval slova Saint Exuperyho: „Vytvořte stimulující a inspirující prostředí, v němž se vědecké výzvy ocitnou v centru pozornosti, a přitáhnou ty nejlepší z mladé generace.“

Dále vystoupili:

prof. Dr. Endre Süli s přednáškou „Finite element algorithms for Kolmogorov equations: stability, adaptivity, tractability“

prof. Dr. Maria J. Esteban, Université Paris-Dauphine, předsedkyně komise pro aplikovanou matematiku Evropské matematické společnosti

prof. Dr. Jörg Liesen, Technische Universität Berlin

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., ředitel ITI MFF UK a centra DIMATIA

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.