Pozor! Používáte zastaralý prohlížeč, stránka se nemusí zobrazovat správně. Aktualizujte jej a zlepšete tak svůj uživatelský zážitek.

Matfyz.cz

Memsource se stává strategickým partnerem

David Čanek (zakladatel a ředitel Memsource) a prof. Jan Kratochvíl (děkan MFF UK). Foto: Hrabáková

Do partnerského programu MFF UK před nedávnem vstoupila jako strategický partner společnost Memsource, která vytváří cloudový software pro překladatelské služby jak v oblasti strojového, tak manuálního překladu textů.

Spolupráce Memsource s fakultou bude přirozeně probíhat především prostřednictvím Ústavu formální a aplikované lingvistiky, pro který nejsou vazby na komerční sféru žádnou novinkou, ale naopak lze bez nadsázky říci, že je v těchto aktivitách průkopníkem a velmi úspěšným šampionem. Neformální spolupráce mezi ÚFALem a Memsource probíhá již delší dobu, k čemuž nepochybně přispívá i to, že nezanedbatelný počet zaměstnanců Memsource má své kořeny na Matfyzu.

„S potěšením konstatuji, že uzavření partnerské smlouvy mezi ÚFALem a společností Memsource je společná iniciativa této katedry a vedení společnosti Memsource, která vznikla přirozeně na základě potřeby posunout dosavadní módy spolupráce na vyšší úroveň. Jsem rád, že fakulta získává tak zajímavého strategického partnera, a věřím, že spolupráce bude díky smluvnímu rámci ještě úspěšnější než doposud,“ uvedl během slavnostního podpisu smlouvy děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl.

Během další debaty, do které se zapojil David Čaněk (zakladatel a ředitel společnosti Memsource), prof. Jan Hajič (zástupce ředitele ÚFALu), dr. Ondřej Bojar (odborný asistent na ÚFALu) a dr. Martin Děcký (koordinátor partnerského programu fakulty), byly probrány konkrétní budoucí způsoby spolupráce. „Jsme schopni studentům MFF UK nabídnout velmi zajímavá zadání studentských prací, která v sobě pojí praktické potřeby naší společnosti i zajímavé teoretické výzvy z pohledu formální lingvistiky a strojového překladu,“ zmínil mimo jiné David Čanek.

Věříme, že spolupráce se společností Memsource ponese plody nejen pro ni samotnou a pro fakultu, ale také pro naše studenty.

Další obrázky
comments powered by Disqus

Matfyz.cz

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3
121 16  Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
web fakulty
studuj na Matfyzu
e-shop