Pozor! Používáte zastaralý prohlížeč, stránka se nemusí zobrazovat správně. Aktualizujte jej a zlepšete tak svůj uživatelský zážitek.

Matfyz.cz

Partnerský program startuje

Podpis partnerských smluv

Ve čtvrtek 17. dubna dopoledne podepsal děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl první dvě smlouvy partnerského programu. Vstoupily do něj firmy Preciosa, a.s., a ICZ a.s. Spolupráce fakulty a komerční sféry tím dostává oficiální podobu.

Slavnostnímu podpisu smluv předcházel úvodní projev děkana prof. Jana Kratochvíla, v němž ocenil úspěchy studentů a pracovníků fakulty na poli vědeckého výzkumu. Dále zdůraznil význam aplikací výzkumných výsledků v praxi. Spolupráce s firmami je k tomu ideální příležitostí.

Význam a smysl celého projektu charakterizoval Mgr. Martin Děcký, předseda Pracovní skupiny pro partnerství s firmami. Zdůraznil, že cílem fakulty je mimo jiné zajistit, aby výuka informatiky měla jasnou návaznost na praxi. „Polovina softwarových projektů nevznikla na základě školního zadání, ale na základě reálné poptávky reálné firmy,“ řekl Děcký. „Spolupráce mezi akademickými pracovníky, studenty a komerční sférou na Matfyzu funguje odjakživa. Tyto spontánní formy spolupráce nemusejí ale vždy plně využít stávající potenciál. Proto přicházíme s uceleným programem, který dosavadní spolupráci pozvedne na kvalitativně vyšší úroveň,“ doplnil.

Následoval podpis partnerských smluv, které daly dosud neformální spolupráci institucionální podobu.

Firma Preciosa, a.s., kterou na slavnostním setkání reprezentoval člen představenstva Ing. Lubomír Málek, je významným výrobcem skla, bižuterie a českého křišťálu. Kromě staleté tradice se Preciosa pyšní vlastním výzkumným a vývojovým oddělením. Její pracovníci řeší problémy z oblasti materiálové fyziky nebo počítačového zpracování obrazu pro analýzu kvalitativních vad. V praxi se tu potkávají průmyslová a umělecká produkce se současnou výpočetní technikou, náročnými programy, optickými simulacemi nebo špičkovými materiálovými postupy.

Propojení teoretických znalostí s praxí podporuje také společnost ICZ a.s. Předseda představenstva, Ing. Bohuslav Cempírek, krátce popsal spolupráci s MFF UK: „Pro ICZ je čest uzavřít smlouvu s tak renomovaným subjektem, jakým je MFF UK. V naší firmě je poměrně velké zastoupení absolventů fakulty. Považuji je za v praxi nejuniverzálnější pracovníky,“ uvedl Cempírek. Společnost se zabývá aplikačním programovým vybavením, implementací infrastruktury a bezpečností informačních systémů.

Partnerského programu se zúčastní i společnost Virtux, s.r.o. Pohybuje se především v oblasti IT konzultace a auditorství, outsourcingu ICT nebo správy IT infrastruktury. V současnosti pracuje například na vývoji řešení pro správu cloudové infrastruktury. Její jednatel Radomír Adámek podepíše partnerskou smlouvu na konci dubna.

Na závěr slavnostního podpisu poděkoval prof. Kratochvíl všem, kteří se zúčastnili příprav partnerského programu, které trvaly více jak rok. „Přestože neformální spolupráce fakulty s firmami funguje dlouho, jsem přesvědčen o tom, že formální zavedení partnerského programu ji posouvá na úplně novou úroveň,“ uzavřel prof. Kratochvíl.

Spolupráce MFF UK s firmami se bude v rámci nového partnerského programu v nejbližší době rozšiřovat.

Z médií:

iForum, 18. 4. 2014


Mohlo by vás zajímat:

ČSOB rozšiřuje řady partnerů MFF UK
JetBrains partnerem Matfyzu
Dalším strategickým partnerem Matfyzu se stal Red Hat
Matfyz rozšiřuje firemní Partnerský program do Německa
Partnerský program a Malostranské IT setkání
Partnerský program startuje
MFF UK podepsala první dvě smlouvy o partnerské spolupráci

Teze partnerského programu

Další obrázky
comments powered by Disqus

Matfyz.cz

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3
121 16  Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
web fakulty
studuj na Matfyzu
e-shop