Pozor! Používáte zastaralý prohlížeč, stránka se nemusí zobrazovat správně. Aktualizujte jej a zlepšete tak svůj uživatelský zážitek.

Matfyz.cz

Fyzikální pokus: Coriolisova síla

Dnes jsme si pro vás připravili jednoduchý experiment na demonstraci Coriolisovy síly.

Budeme potřebovat otáčecí podložku, tři barevné fixy, papír, lepenku a dlouhé pravítko.

Papír přilepíme na podložku a fixou nakreslíme podle pravítka čáru. Bude rovná, což není žádné překvapení. Co nás čeká, pokud podložku roztočíme a opět uděláme čáru podle pravítka? Vybereme si barevnou fixu a podložkou točíme jedním směrem, pak vezmeme fixu s jinou barvou a točíme opačným směrem. Podle toho, na kterou stranu podložkou otáčíme, budeme mít zahnutou křivku.Podobně jako otáčivá podložka funguje i rotující Zeměkoule. Avšak vzhledem k tomu, že se Země otáčí kolem své osy relativně pomalu, a poměrně nízkou rychlostí se pohybují i tělesa na zemském povrchu, můžeme zde Coriolisův efekt pozorovat zejména u dlouhodobě trvajících pohybů. Každé těleso, které se po povrchu Země pohybuje nenulovou rychlostí, je vlivem Coriolisovy síly stáčeno od svého původního směru. Tělesa na zemském povrchu pohybující se v poledníkovém směru se na severní polokouli odchylují napravo, zatímco na jižní polokouli nalevo.

V důsledku existence Coriolisovy síly dochází k řadě jevů. Například při střelbě na velké vzdálenosti musí střelec počítat s odchýlením kulky z původního směru. Pozorovat můžeme také větší opotřebení pravých (na severní polokouli) nebo levých (na jižní polokouli) kolejnic jednosměrných tratí, protože vlak jedoucí po trati je na tuto stranu přitahován. Dalším důsledkem je podemílání pravých (na severní polokouli) nebo levých (na jižní polokouli) břehů řek, kdy je proudící voda k příslušnému břehu přitahována.

V souvislosti s Coriolisovou silou by vás určitě napadla otázka, jak je to tedy s vypouštěním vody z umyvadla. Jistě jste zaslechli názor, že se voda točí pouze jedním směrem, a to právě působením Coriolisovy síly. Pravda je taková, že Coriolisova síla má na směr odtoku vody jen opravdu nepatrný vliv, mnohem větší vliv má tvar nádoby, výpustě apod. Při vypouštění vody můžeme tedy klidně pozorovat oba směry. Často se také hovoří o vychýlení letadel ze svého směru. Na to má Coriolisova síla opravdu vliv, je ovšem ve srovnání s dalšími silami, které na letadlo působí (především pohyby vzduchových mas a vítr), jen nepatrný.


Další pokusy:

Fyzikální pokus: Rázostroj
Fyzikální pokus: Setrvačnost mince
Fyzikální pokus: Potápěč
Fyzikální pokus: Těžiště
Fyzikální pokus: Lom světla
Fyzikální pokus: Pokusné vajíčko II
Fyzikální pokus: Voda za víno
Fyzikální pokus: Atmosférický tlak
Fyzikální pokus: Fata morgána
Fyzikální pokus: Aerodynamické paradoxy
Fyzikální pokus: Vířivé proudy v ešusu
Fyzikální pokus: Setrvačnost zavěšeného závaží
Fyzikální pokus: Pokusné vajíčko
Optické klamy 1
Optické klamy 2

Další obrázky
comments powered by Disqus

Matfyz.cz

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3
121 16  Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
web fakulty
studuj na Matfyzu
e-shop