Pozor! Používáte zastaralý prohlížeč, stránka se nemusí zobrazovat správně. Aktualizujte jej a zlepšete tak svůj uživatelský zážitek.

Matfyz.cz

Jak na Erasmus aneb Co je dobré vědět, než si podáte přihlášku

Země zapojené do programu Erasmus (By Fobos92 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons)

Uvažujete o Erasmu, ale zatím nemáte představu, jaké jsou možnosti a co vyřízení studijního pobytu v zahraničí obnáší? Následující příspěvek je určený právě vám.

Studijního pobytu Erasmus+ se může zúčastnit každý student Karlovy univerzity, který je zapsaný do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. Vyjíždět je možné od druhého ročníku bakalářského studia.

Všude dobře, tak proč sedět doma

Matfyz má uzavřené smlouvy s více než stovkou zahraničních institucí. Kromě těch si student může vybrat i školu, která na seznamu není, a tak iniciovat uzavření nové smlouvy (v tomto případě se pro další instrukce obraťte na fakultního koordinátora Erasmu). Je potřeba však počítat s tím, že nová smlouva vstupuje v platnost až další rok od uzavření!

Při výběru zahraniční stáže pečlivě zvažujte zejména to, co chcete studovat (tj. zda to vámi vybraná instituce nabízí), jak dobře ovládáte příslušné cizí jazyky, na jak dlouho chcete vycestovat (tj. nebudete-li muset kvůli Erasmu rozkládat ročník apod.) a co od studia v zahraničí očekáváte.

Minimální délka studijního pobytu je 90 dní (u praktických stáží 60 dní), maximum je dvanáct měsíců. Zvolený termín nesmí přesahovat do dalšího akademického roku. Přihlásit se tak můžete na zimní či letní semestr, příp. na celý rok. O prodloužení pobytu je možné požádat i ze zahraničí, ale stejně jako u ostatních změn (např. ve studijním plánu), je nutné tak učinit v příslušném termínu a zajistit si souhlas obou zúčastněných institucí. Je také potřeba brát v úvahu zvyklosti a podmínky na zvolené zahraniční instituci, tedy například kdy se vyučují zvolené předměty, zda univerzita nabízí jazykové kurzy, kdy jsou zápisy studentů Erasmu (příp. Orientation Day), kdy začíná semestr, zkouškové období, nemá-li země odlišný systém členění akademického roku (např. ve Velké Británii má akademický rok tři semestry, proto se tam doporučuje vyjet na celý rok).

Kromě studijního pobytu je možné vyjet i na praktickou stáž. Tu si studenti obvykle domlouvají individuálně s příslušnou institucí/firmou a svým koordinátorem/stu­dijním garantem na fakultě. Studenti vyjíždějící na studijní pobyt si vyberou předměty z nabídky zvolené univerzity. S tamějším koordinátorem Erasmu také mohou konzultovat, zda kurzy uváděné na webových stránkách budou v době pobytu na univerzitě skutečně vyučovány, příp. jsou-li k nim ze strany vyučujících nějaké požadavky či omezení (prerekvizity, počet volných míst, podmínky k úspěšnému absolvování kurzu – kredity, zkoušky, povolené množství absencí apod.).

Než si začnete balit kufry

Dříve než se rozhodnete a podáte si přihlášku, prostudujte si dostupné materiály na webu naší fakulty, a zejména na stránkách rektorátu, kde jsou uvedeny veškeré důležité informace. Na stránkách RUK jsou také dostupné závěrečné zprávy studentů, kteří mají zahraniční pobyt už za sebou. Najdete v nich užitečné informace o tom, jak to v zahraničí chodí, jaké jsou tam zhruba měsíční výdaje, a třeba se dozvíte, že ve Španělsku nebo v Portugalsku nemívají domy topení, které by se i přes tamní mírné zimy docela hodilo.

Na škodu nebude, pokud se poradíte přímo se studenty, kteří na vámi vybrané škole už byli, nebo v zahraničí právě studují. O kontakt můžete požádat naše koordinátory Erasmu, nebo můžete využít kontaktu přes IC CUNI Club, závěrečné zprávy NAEP aj.

Podle svých studijních, jazykových a jiných preferencích si vyberte instituci, kde by se měl váš studijní pobyt či stáž konat, a v seznamu uzavřených smluv si zjistěte, do kdy je potřeba doručit na danou školu přihlášku.

Máte-li jasno, kam chcete jet, začnete tím, že si ve webové aplikaci založíte přihlášku na vybranou školu a zároveň vyplníte formulář pro konkurz v rámci fakulty. Ten bude kromě základních údajů o studentovi obsahovat také motivační dopis a předpokládaný studijní plán v zahraničí. Je možné si vyplnit přihlášku do konkurzu jen na jedno místo, ale také lze uvést další dvě místa jako náhradní. Plánujete-li v zahraničí pracovat na své disertační, bakalářské či diplomové práci, uveďte tuto skutečnost na přihlášce a nechte ji potvrdit svým školitelem (vedoucím práce). Studijní plán by měl schválit garant vašeho studijního programu, případně garanti předmětů, které chcete uznat jako ekvivalenty na MFF UK.

Na základě dosavadních studijních výsledků, kvality studijního plánu a dle aktuálního zájmu o jednotlivé destinace v rámci fakulty a vyčleněných financí z RUK budou stanoveny nominace.

Nominovaní studenti potom doplní potřebné údaje do online přihlášky (odkaz a další postup krok za krokem najdete na stránkách RUK) a mohou začít se zahraniční institucí projednávat budoucí studijní plán (a vyplnit jejich přihlášku, pokud to požadují!) a zajišťovat si ubytování i další věci spojené s pobytem.

Po příjezdu na zahraniční instituci je třeba se řádně zaregistrovat jako student. V případě změn ve studijním plánu či při úpravě délky pobytu je nutné si vyplnit a nechat potvrdit příslušný formulář.

Po návratu

Důležitý je konečný výstup z celého pobytu, tj. potvrzení získaných studijních výsledků (Transcript of Records) a celkové délky pobytu (kvůli stipendiu). Tyto dokumenty předložíte jednak na fakultě, aby vám mohly být uznány studijní výsledky, jednak na rektorátu UK (Erasmus kancelář), čímž bude váš Erasmus+ formálně ukončen. Emailem následně obdržíte výzvu k vyplnění závěrečné zprávy a dotazníku spolu s pokyny, jak na to.


Mohlo by vás také zajímat:

Zápisky z Erasmu: Slovinsko, Univerza v Ljubljani
Zápisky z Erasmu: Německo, Universität Stuttgart
Zápisky z Erasmu: Francie, Université Grenoble Alpes
Zápisky z Erasmu: Rakousko, Technische Universität Graz
Zápisky z Erasmu: Francie, Université de Toulon
Zápisky z Erasmu: Velká Británie, University of Portsmouth
Zápisky z Erasmu: Norsko, Universitetet i Bergen
Zápisky z Erasmu: Francie, Université Pierre et Marie Curie
Zápisky z Erasmu: Španělsko, Universitat Politècnica de València
Zápisky z Erasmu: Itálie, Università degli Studi di Padova

Další obrázky
comments powered by Disqus

Matfyz.cz

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3
121 16  Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
web fakulty
studuj na Matfyzu
e-shop