Pozor! Používáte zastaralý prohlížeč, stránka se nemusí zobrazovat správně. Aktualizujte jej a zlepšete tak svůj uživatelský zážitek.

Matfyz.cz

Učitelé, mikrosvět a experimentování

Z lednového semináře Heuréky (foto: KDF MFF UK)

Nevykládat jen teorie, ale vést žáky a studenty k tomu, aby na fyzikální zákonitosti přicházeli sami. Tímto heslem se řídí vzdělávací projekt Heuréka, který neučí fyziku pouze děti, ale také pedagogy. Jeho součástí jsou víkendové semináře pro učitele fyziky. Jeden z nich se v polovině ledna uskutečnil v trojském areálu MFF UK.

Semináře pro nové účastníky, kteří mají zájem vyučovat fyziku podle zásad Heuréky, se zúčastnilo 21 učitelů z celé České republiky a také ze Slovenska. Jeho ústředním tématem byla fyzika mikrosvěta – zejména jaderná a částicová fyzika.

Fyzikální program začal v pátek 12. ledna vpodvečer pod vedením dr. Zdeňky Koupilové krátkým úvodem, a hlavně sestavením časové osy důležitých fyzikálních objevů a událostí 20. století, která ukázala řadu možná nečekaných souvislostí.

Sobotní program probíhal v areálu MFF UK a ČVUT v pražské Troji. Dopoledne si učitelé prohlédli školní reaktor VR-1, odpoledne je potom čekala přednáška a diskuse na téma atom v kvantově mechanickém modelu.

Téměř čtyři hodiny strávili účastníci v interaktivní fyzikální laboratoři, kde si například pomocí voltampérových charakteristik svítivých diod změřili Planckovu konstantu, vyzkoušeli si Franck-Hertzův pokus anebo s využitím částicové kamery MX-10 zkoumali dostupné zdroje záření a vlastnosti záření alfa a gama včetně jejich průchodu látkou.

Nedělní dopoledne na Gymnáziu Špitálská bylo vyhrazeno debatě, během které si učitelé mezi sebou vyměňovali zkušenosti s výukou fyziky. S dr. Irenou Dvořákovou, zakladatelkou Heuréky, na závěr také probrali, jak je možné téma mikrosvěta pojmout při výuce na základní škole.


Projekt Heuréka je zaměřen na heuristickou výuku fyziky na základních a středních školách. Cyklus jeho dvouletých seminářů (celkem deset víkendových setkání) je akreditován Ministerstvem školství jako projekt Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V současnosti jde už o devátý běh těchto seminářů. Do projektu se díky jeho neformální organizaci může zapojit kdokoliv, kdo je ochoten věnovat svůj čas a energii dalšímu vzdělávání a má zájem vyučovat fyziku poutavě a tak, aby si žáci z hodin fyziky odnášeli trvalejší znalosti. Bližší informace o projektu a výukových metodách jsou k dispozici na webových stránkách Heuréky a také na osobních stránkách vedoucí a zakladatelky projektu dr. Ireny Dvořákové.

Další obrázky
comments powered by Disqus

Matfyz.cz

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3
121 16  Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
web fakulty
studuj na Matfyzu
e-shop